SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Formáty certifikátů

V souvislosti s SSL certifikáty je zmiňován poměrně veký počet názvů jako PEM, CSR, KEY, DER atd. Většinou se jedná o "schránky" pro umístění certifikátu a jeho klíčů.

CSR (.csr)

Certificate Signing Request (CSR) je žádost o certifikát, která se předává certifikační autoritě k ocertifikování. Žádost lze generovat v aplikaciích jako OpenSSL alebo si ji můžete pro doménu jednoduše vygenerovat v detailu objednávky. Formát žádosti je PKCS10 a je definován v dokumentu RFC 2986. CSR v sobě obsahuje potřebné informace k vystavení certifikátu. Tedy název domény, organizaci, stát a také veřejný klíč, který certifikační autorita podepisuje. Po vystavení a podepsání certifikační autoritou může být veřejný klíč dodávaný v několik formátech.

PEM (.pem)

Jeden z nejpoužívanějších formátů pro uložení SSL/TLS certifikátů. Jedná se o kontejner pro uchovávání kryptografických dat (klíčů a certifikátů) a umožňuje snadné odesílání elektronickou poštou, je definovaný v RFC 1421 až 1424. Může obsahovat pouze veřejný certifikát, veřejný certifikát plus certifikáty CA alebo může obsahovat celý soubor certifikátů včetně veřejného klíče, soukromého klíče a kořenových certifikátů vystavující autority. Ve formátu PEM může být i žádost o certifikát CSR, neboť je možné formát PKCS10 převést do PEM.
Název vznikl ze zkratky Privacy-enhanced Electronic Mail (PEM), což byl standard pro zabezpečení elektronické pošty. Hlavní podstatou PEM formátu je překódování binárního formátu metodou base64 a přidání informativní hlavičky a patičky typu -----BEGIN PRIVATE KEY----- a -----END PRIVATE KEY----- alebo -----BEGIN CERTIFICATE----- a -----END CERTIFICATE-----.

Soubory PEM jsou zakódované v Base64 formátu, což je kódování, které převádí binární data na posloupnost tisknutelných ASCII znaků (64 prvková sada znaků tvořená velkými i malými písmeny anglické abecedy, číslicemi a znaky plus (‚+‘) a lomítko (‚/‘).

Více o .pem formátu ve WIKI...

KEY (.key)

.key soubor je ve formátu PEM a obsahuje pouze soukromý klíč certifikátu. Privátní klíč je uzavřen v řetězcích -----BEGIN PRIVATE KEY----- a -----END PRIVATE KEY-----. Pro .key formát není standardizace.

Soubor .key otevřený v Notepadu

PFX (.pfx) / PKCS#12 formát

.pfx, ale také .p12 alebo .pkcs12 jsou formáty definované v Public-Key Cryptography Standards (PKCS standardy). Jedná se o formát kontejneru s heslem, který obsahuje veřejné i privátní certifikáty. Na rozdíl od súboru .pem je kontejner plně šifrován. PKCS12 byl původně soukromý standard společnosti Microsoft, který byl později definován v RFC 7292. Poskytuje vylepšenou bezpečnost oproti textovému formátu PEM.
V nápovědě publikujeme návod jak exportovat certifikát do PFX pomocí OpenSSL.

DER (.der)

DER (Distinguished Encoding Rules). Binární soubor (řetězec nul a jedniček), který obsahuje uložené informace o certifikátu. Obsahuje SSL certifikát či celou cestu root-chain (intermediate certifikáty) a může obsahovat také privátní klíč. Je používán v Unixovém světě alebo na Java platformách, ve Windows je soubor .der automaticky považován za nositele certifikátů. DER je defakto binární verze PEM souboru kódovaného base64.

Další typy súborov

CERT, CER, CRT

Jiná přípona súborov typu .pem.

p7b, keystore

Definované v RFC 2315 jako PKCS číslo 7. Formát používaný systémem Windows. Java využívá .keystore. U těchto kontejnerů je možné definovaný hierarchii certifikátů.

CRL

Certificate Revocation List (CRL) - seznam zneplatněných certifikátů. Certifikační autority v těchto seznamech publikují seznamy zneplatněných certifikátů.