SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Jak podepsat PDF dokument

Návod na podepsání PDF dokumentu/souboru pomocí free programu Acrobat Reader DC na OS Windows, který je běžným standardem pro prohlížení a tisk PDF súborov. Máte-li k dispozici vlastní elektronický podpis, je podepsání PDF dokumentu velice jednoduché. Můžete tak podepisovat vystavené faktury, smlouvy a další dokumenty, které můžete odeslat e-mailem, ukládat na disk a;přitom budou obsahovat stále elektronický podpis. Podepisování PDF súborov je efektivnější než podepisování e-mailu s nepodepsaným PDF dokumentem.

Acrobat Reader DC

Získání elektronického podpisu

Tento návod předpokládá, že již máte k dispozici elektronický podpis k podepisování. Ten lze získat například u Certifikační autority PostSignum, která nabízí komerční a kvalifikované certifikáty. Lze také získat certifikát zadarmo od CA Comodo (viz. níže) alebo můžeme vygenerovat nový digitální ID přímo v Adobe Acrobatu DC.

Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC je následovník prohlížeče PDF dokumentů Adobe Reader. Jedná se o bezplatný nástroj pro práci s PDF soubory, patřící do skupiny produktů Adobe Acrobat DC (Document Cloud). Tento oblíbený prohlížeč formátu PDF je vyvíjen společností Adobe, která formát PDF vytvořila.

Adobe Acrobat Reader DC ke stažení.

Podepsání dokumentu PDF

Podepsání probíhá v několika krocích.

Příprava k podepsání

Pro podepsání je potřeba zvolit nabídku Nástroje alebo zobrazit nabídku Více nástrojů a zde si vybrat ikonku Certifikáty.

Acrobat Reader DC - více nástrojů

 

Acrobat Reader DC - certifikáty

Podepsání PDF

Po zobrazení nabídky k podepsání PDF již můžeme začít podepisovat. Kliknutím na Digitálně podepsat se změní kurzor na křížek a s kterým vybereme oblast umístění podpisu. Jakmile je oblast vybrána, zobrazí se okno s výběrem elektronického podpisu.

Acrobat Reader DC - digitálně podepsat

Výběr a nastavení elektronického podpisu

Nové okno nabízí na výběr elektronické podpisy, které jsou evidovány v Adobe Acrobatu DC. Pokud není k dispozici žádný podpis, musíme jej naimportovat alebo vytvořit přímo v Adobe Acrobatu DC pomocí volby Konfigurace nového digitálního ID. Tato volba nabídne možnost podepsání podpisem z tokenu, naimportování existujícího elektronického podpisu alebo vytvoření nového ID přímo v Adobe Acrobatu DC.

Acrobat Reader DC - výběr podpisu

Podepsání a uložení

Výběrem podpisu dojde k nabídce podepsání s požadavkem na vložení hesla a také uzamčením dokumentu po podepsání, aby nemohl být měněn. Po podepsání se elektronický podpis zobrazí na dokumentu a současně budeme požádáni o uložení podepsaného PDF. Acrobat Reader DC - podepsat jako

 

Acrobat Reader DC - digitální podepis
SSLmentor doporučuje

Osobní podpisový certifikát zadarmo

Certifikační autorita COMODO nabízí získání elektronického ID k podepisování e-mailů i dokumentů zcela zadarmo na adrese: comodo.com Free Secure E-mail Certificate.