SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

OpenSSL

OpenSSL (www.openssl.org) je univerzální kryptografická knihovna implementující protokoly TLS, SSL a nástroje pro práci s protokoly.

OpenSSL pro Windows

Funkční OpenSLL pro systémy Windows je ke stáhnutí na https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html. Pro generování a snadnou práci s klíči je dostatečná verze Win32 alebo Win64 OpenSSL v1.1.0h Light (3MB Installer).

OpenSSL pro Mac OSX

Jak instalovat OpenSSL na Mac k dispozici na macappstore.org.