SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Druhy SSL overení

Certifikačné autority fungujú ako dôveryhodná tretia strana a garantujú pravdivosť údajov, ktoré sú uvedené vo voľne dostupnom verejnom kľúči. Pred vystavením certifikátu musí dôjsť k certifikačnému procesu (validáciu) žiadateľa. Spôsob a druh validácia má vplyv na cenu certifikátu, dobu vystavenia a tiež na informácie o žiadateľovi vkladané do certifikátu.

Ověření domény (DV)

Overení domény (DV)

DV - Domain Validation sú najlacnejšie SSL certifikáty, ktoré sú overované pomocou e-mailu zaslaného na adresu domény v žiadosti. Okrem ceny je nespornou výhodou aj rýchlosť vystavenie certifikátu.
DV SSL certifikáty nájdu svoje uplatnenie u www stránok a projektov kde je potreba jednoduché a rýchle zaistenie https komunikácie za výhodnú cenu. Validácia je len elektronickou formou a certifikáty neobsahujú žiadne ďalšie informácie o žiadateľovi alebo spoločnosti pre ktorú bol SSL certifikát vystavený.

DV SSL
Ověření společnosti (OV)

Overení spoločnosti (OV)

OV - Organization Validation sú SSL certifikáty, ktoré obsahujú informácie o spoločnosti na základe kompletnej validácie, ktorá prebieha ako elektronicky, tak aj verbálne zavolaním na existujúce telefónne číslo vo verejnej databáze. Vďaka informáciám v certifikátu môže kedykoľvek dôjsť k overenie, že prevádzkovateľ www stránok je naozaj tým za koho sa vydáva.
OV SSL certifikáty ponúkajú okrem štandardnej šifrovanej komunikácie i dôveryhodné overenie prevádzkovateľa www projektu.

OV SSL
Rozšířené ověření (EV)

Rozšírené overenie (EV)

EV - Extended Validation sú SSL certifikáty ponúkajúce užívateľsky najbezpečnejšie formu komunikácie. EV, alebo ak aj "ZELENÉ" SSL certifikáty zobrazujú v internetových prehliadačoch a adresnom riadku informácie o spoločnosti a certifikačnej autorite. To všetko v neprehliadnuteľné zelenej farbe.
EV certifikáty sú veľmi starostlivo validované a ponúkajú v súčasnosti najvyššiu dôveru a zabezpečenia. pre veľké projekty, banky, finančné inštitúcie a tiež e-shopy sú tieto certifikáty "povinností".

EV SSL

Ako prebieha kontrola žiadosti o certifikát?

DV SSL certifikáty - jednoduché overenie pomocou e-mailovej správy zaslanej na niektorú z adries admin/administrator/webmaster/hostmaster alebo postmaster@domenaxyz.sk. V obsahu správy je odkaz, na ktorom sa odsúhlasí žiadosť o certifikát, čím sa dokončí proces overenia a certifikát je následne vystavený. Viac o DV SSL certifikátoch
OV SSL certifikáty prechádzajú už manuálnym procesom validácie, kedy dochádza k overeniu majiteľa domény,         spoločnosti žiadateľa a súčasne prebieha verbálne validácie formou telefonického overenie kontaktnej osoby. Viac o OV SSL certifikátoch.
EV SSL certifikáty je validovaný ako OV certifikát s oveľa väčším dôrazom na preverovanie žiadateľov, vrátane dodania dokumentov a overenie kontaktnej osoby a overenie zamestnaneckého pomeru kontaktnej osoby. Viac o EV SSL certifikátoch.