SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

DigiCert EV FLEX

DigiCert EV FLEX

DigiCert EV FLEX

Najdôveryhodnejší firemný EV (Extended Validation) SSL certifikát od certifikačnej autority DigiCert vo variante FLEX ponúka FLEXibilnú konfiguráciu domén. Je možné ho objednať pre jednu doménu alebo ako multi-doménový SSL certifikát s ľubovoľnou kombináciou plne kvalifikovaného názvu domény (FQDN) a domén akéhokoľvek rádu až do celkového počtu 250 domén. Zákazníkom zaistí skvelú flexibilitu pri objednaní a počas životnosti certifikátu, kedy je možné domény pridávať, odoberať a meniť. Certifikát je ideálny pre firmy vyžadujúce najvyššiu úroveň zabezpečenia a dôveryhodnosti, obsahuje informácie o vlastníkoch domén vďaka dôkladnej firemnej validácii.

FLEXibilný SSL certifikát

SSL certifikát DigiCert EV FLEX dokáže zabezpečiť až 250 rôznych domén, je plne dôveryhodný pre všetky moderné prehliadače vrátane mobilných prehliadačov. Certifikát FLEX umožňuje súčasne chrániť jednotlivé štandardné domény a subdomény. V základnej cene obsahuje jednu doménu, ďalšie domény sa pridávajú v objednávke. Počas životnosti SSL certifikátu je možné domény pridávať i meniť, čo dáva úžasnú flexibilitu pri správe SSL certifikátov.

Ceny / Predplatné

 344,70 € ročne (Celkom: 344,70 €)
 324,95 € ročne (Celkom: 649,90 €)
 319,30 € ročne (Celkom: 957,90 €)

Ceny bez DPH.

Cena zahŕňa: získanie SSL certifikátu, základná technická podpora k objednávke
Predplatné - konečná viacročná cena je uvedená v zátvorke. Podľa najnovších bezpečnostných požiadaviek sa viacročné SSL certifikáty vydávajú len na 1 rok (maximálne 398 dní). Certifikát je potrebné obnovovať každý rok znovu, samozrejme bezplatne. Po vydaní certifikátu nie je možné skrátiť lehotu ani zmeniť názov domény.
Platba - prijímame platby kartou, PayPal a bankovým prevodom.

Dôležité informácie: Základná cena SSL certifikátu DigiCert EV FLEX už obsahuje zabezpečenie 1 domény.
Cena za každú ďalšiu doménu nad základný počet je 1 rok: 167 € | 2 roky: 319 € | 3 roky: 469 € | 4 roky: 619 € | 5 rokov: 769 €.
Celkovú cenu za objednávku získate v objednávkovom formulári.

Vlastnosti a výhody certifikátu DigiCert EV FLEX

Je to EV SSL!

Extended Validation certifikát (EV) ponúka najvyššiu dôveryhodnosť webových stránok. Návštevníkom umožňuje zobraziť názov spoločnosti v prehliadači u detaila SSL certifikátu a overiť si tak prevádzkovateľa.

EV SSL zvyšuje dôveru návštevníkov

SSL certifikáty s rozšíreným overením (Extended Validation) vytvárajú zabezpečené pripojenie HTTPS a poskytujú návštevníkom webových stránok vysoký stupeň dôvery.

Neobmedzené serverové licencie a opätovné vydanie

Rovnaký certifikát môžete nainštalovať na viacero serverov.
REISSUE – v prípade, že stratíte svoj súkromný kľúč a bude ťažké nainštalovať certifikát, bude vám bezplatne vydaný nový certifikát.

Zabezpečte až 250 domén

Certifikát zabezpečí všetky domény zadané v objednávke. Kombinovať môžete rôzne TLD (.sk, .com, .eu atď.) i akúkoľvek doménovú úroveň (abc.domena.sk, 123.xyz.domena.xyz).

Kompatibilný so všetkými hlavnými prehliadačmi

Tento certifikát nesie najvyššiu kompatibilitu prehliadačov pre mobilné a stolné prehliadače, čo znižuje upozornenia pri prístupe na webovú stránku.

Technické podrobnosti

Certifikát formátu X.509 spĺňa softvérové a priemyselné štandardy, podporuje 2048-bitové šifrovanie verejným kľúčom, symetrické 256-bitové šifrovanie, Free Site Seal.

SSLmentor

SSLmentor odporúča

Najdôveryhodnejší SSL certifikát DigiCert EV FLEX je ideálnou voľbou pre finančné spoločnosti vyžadujúce firemný SSL certifikát, ktorý obsahuje informácie o spoločnosti, aby si návštevník stránky mohol kedykoľvek overiť organizáciu a dôverovať navštevovanému serveru.

Viac informácií o DigiCert EV FLEX

Čo by ste mali vedieť pred zadaním objednávky SSL certifikátu.

EV SSL certifikát

EV SSL – najdôveryhodnejšie SSL certifikáty

Extended Validation (EV) certifikát umožňuje zobraziť názov spoločnosti v prehliadači a v detailoch certifikátu. CA striktne overuje firmu tak, že skontroluje všetky dokumenty o registrácii firmy, obchodný adresár tretích strán na overenie adresy a overenie telefonu. Okrem existencie spoločnosti sa žiadateľ (kontakt) o certifikát overuje aj ústne. Nie je nezvyčajné, že sa vyžaduje a overuje doklad totožnosti kontaktu žiadateľa o certifikát.

Overenie domény prebieha odoslaním e-mailovej správy na vybraný e-mail. Podľa pravidiel sú na výber pevné adresy admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@ alebo postmaster@.
Namiesto e-mailového potvrdenia je možné využiť alternatívnu validáciu - vloženie TXT záznamu do zóny DNS domény alebo textového súboru do dátového priestoru na serveri (FTP). Podporujeme oba alternatívne spôsoby overenia a je možné ich nastaviť v detaile objednávky.

Poznámka i: Overovací email nie je možné poslať na osobnú adresu napr. vasemeno@gmail.com.

Ako dlho trvá získanie certifikátu DigiCert EV FLEX

Certifikačná autorita vykonáva dôsledné preverenie spoločnosti

Potvrdenie identity webovej stránky sa vykonáva v súlade s prísnymi pokynmi CA/Browser fóra a zahŕňa prísny proces overovania spoločnosti certifikačnou autoritou.
Ak má certifikačná autorita dostatočnú dokumentáciu, je potvrdená doména a prebehne telefonické overenie, vydanie certifikátu trvá 2 až 5+ dní.

Počet zabezpečených domén

Od jednej domény až po 250 rôznych domén aj subdomén

Jeden DigiCert EV FLEX SSL certifikát zabezpečí až 250 rôznych domén. Tento certifikát je flexibilný na zabezpečenie viacerých názvov hostiteľov, domén a subdomén. Počas doby platnosti môžete na požiadanie pridať, zmeniť alebo odstrániť domény.
Každá doména môže byť z inej TLD (.sk, .com, .eu atď.) alebo akejkoľvek doménovej úrovne (abc.domena.sk, 123.xyz.domena.xyz).

Pri objednaní iba jednej domény 2. riadu, napríklad domenaxyz.sk, pridá certifikačná autorita do SSL certifikátu DigiCert EV FLEX automaticky zabezpečenie variantu domény 3. riadu s www, teda www.domenaxyz.cz. Pri objednaní viacerých domén je nutné vždy všetky požadované domény vymenovať v objednávke, teda i varianty s/bez www a každý takýto variant je samostatne spoplatnený.

Obnovenie certifikátu - RENEW

SSL certifikát DigiCert EV FLEX je nutné vždy obnoviť pred vypršaním jeho platnosti

S obnovou SSL certifikátu, ktorého platnosť končí, môžete začať 30 dní pred vypršaním jeho platnosti. Obnovu odporúčame nenechávať na poslednú chvíľu, nevyčerpaná platnosť certifikátu sa pripočíta k obnovenému.

Svoj certifikát DigiCert EV FLEX si u nás môžete bez problémov obnoviť, aj keď ste si ho pôvodne objednali od iného dodávateľa alebo u certifikačnej autority. Vždy máme lepšie ceny ako certifikačná autorita!

REISSUE certifikátu

Neobmedzené a bezplatné opätovné vydanie SSL certifikátu

Počas platnosti certifikátu si môžete certifikát kedykoľvek bezplatne znovu vygenerovať. Toto sa nazýva REISSUE a je užitočné v prípade, že nemáte súkromný kľúč na migráciu na iný server alebo boli kľúče vymazané a neexistuje žiadna záloha. Opätovné vystavenie je možné s novou žiadosťou o certifikát (CSR), ktorá obsahuje rovnaké údaje ako pôvodná objednávka.

REISSUE certifikátu sa vykonáva aj v prípade pridania/zmeny doménových názvov v certifikáte.

Poznámka i: Odporúčaným postupom pri REISSUE je vždy vygenerovať novú žiadosť o certifikát (CSR). Generovaním nového CSR sa vytvorí nový, jedinečný pár kľúčov (verejný/súkromný) pre novo vydaný certifikát.
Poznámka ii: Opätovné vydanie SSL certifikátu nie je možné počas jeho spracovania alebo inej čakajúcej žiadosti o REISSUE či RENEW.

Viacročné certifikáty

SSL certifikát až na 5 rokov za výhodnú cenu

Objednávky na viac rokov majú od roku 2020 svoje špecifiká.

Pre splnenie najnovších bezpečnostných požiadaviek a pravidiel sú viacročné SSL certifikáty vydávané na 1 rok (max. 398 dní). Dôvodom bolo, že od 1. Septembra 2020 prehliadače a zariadenia Apple, Google a Mozilla nedôverujú novým SSL certifikátom, ktoré majú životnosť dlhšiu ako 398 dní.

Spoločnosť Google, tvorca prehliadača Chrome, plánuje ďalšie skracovanie platnosti z dôvodu bezpečnosti a zaistenia čo najväčšej automatizácie pri nasadzovaní SSL certifikátov. Predpokladá sa, že najneskôr od roku 2025 budú certifikáty vydávané iba s 3-mesačnou platnosťou. Certifikačné autority sa na tieto zmeny pripravujú. Viacročné certifikáty odporúčame teraz objednávať s max. platnosťou 2 roky.

Viacročný SSL certifikát je nutné obnovovať raz za rok. 30 dní pred vypršaním platnosti vám budeme posielať e-mailové upozornenia. Obnova (tzv. REISSUE) je samozrejme bezplatná. Okrem toho môžete svoj certifikát počas platnosti znova vydať kedykoľvek a koľkokrát chcete!

Po vydaní certifikátu nemôžete skrátiť dobu platnosti, požiadať o vrátenie nevyužitého obdobia alebo ponížiť počty objednaných domén a ich variantov. Ak sa rozhodnete získať SSL certifikát na viac rokov za výhodnejšiu cenu, odporúčame sa uistiť, že ho budete po celú dobu využívať.

Poznámka i: ​​Opätovné vydanie vyžaduje opätovné overenie.
Poznámka ii: Počas opätovného vydania môžete vložiť novú CSR žiadosť alebo použiť poslednú.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum