SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

elektronický podpis

elektronický podpis

Osobné certifikáty pre elektronický podpis

Osobný certifikát (nazývaný taktiež ako Personal Authentication Certificate | Personal ID | S/MIME certifikát) slúži na podpisovanie a zabezpečenie e-mailov, dokumentov, šifrovanie a tiež pre autentizáciu používateľov. Našim zákazníkom ponúkame osobné komerčné certifikáty autority DigiCert a Sectigo v rôznych úrovniach overení. Osobné certifikáty najčastejšie slúžia na podpisovanie e-mailov a podpisovanie dokumentov (dokumenty formátu PDF, Microsoft® Office a OpenOffice). Využitím modernej kryptológie zaistí aj bezpečný prenos informácií pomocou asynchrónneho šifrovania.

UPOZORNENIE: Ponúkame iba osobné komerčné certifIkáty, nie sú kvalifikované.
Pre komunikáciu so slovenskou štátnou správou je potrebné získať Kvalifikovaný elektronický podpis. Viac informácií slovensko.sk.
Poskytovatelia dôveryhodných služieb: Trusted List Slovakia.

S/MIME certifikáty

Osobné certifikáty pre elektronický podpis ponúkaju dostupné riešenie pre zabezpečenie obchodnej komunikácie. Tieto certifikáty umožňujú šifrovať a digitálne podpisovať e-mailovú komunikáciu (sú plne dôveryhodné všetkými hlavnými e-mailovými klientmi a internetovými prehliadačmi), ponúkať dvojfaktorovú autentizáciu používateľov a zamestnancov alebo zabezpečiť dôležité firemné dokumenty poslané po internetovej sieti. Súčasne môžu byť využité pre overenie oprávnenia prístupu do internetových aplikácií (autentizácia osôb). Osobný certifikát lze pre e-mailovů adresu získať veľmi rýchlo, vyžaduje sa iba potvrdenie existencie e-mailu.

Naša ponuka

Naša ponuka

Osobné certifikáty S/MIME pre elektronický podpis, ktoré vám môžeme poskytnúť

CA SSL certifikát Cena od Overenie Rýchosť vystavenia Zabezpečených domén  
Sectigo Sectigo Personal Certificate Basic 14,25 € E-mail Minúty Detail Objednať
Sectigo Sectigo Personal Certificate Pro 37,75 € E-mail, meno 1-3 dní Detail Objednať
Sectigo Sectigo Personal Certificate Enterprise 52,25 € Firma, meno, e-mail 3-5 dní Detail Objednať
DigiCert DigiCert S/MIME Certificate CLASS 1 13,45 € E-mail Minúty Detail Objednať
DigiCert DigiCert S/MIME Certificate CLASS 2 39,95 € Firma, meno, e-mail 1-3 dní Detail Objednať

Cena od - cena od vyjadruje najvýhodnejšiu ročnú cenu S/MIME certifikátu pri objednaní na viacero rokov. Pre viac informácií si rozkliknite detail certifikátu.
Rýchlosť vydania - ako dlho bude certifikačná autorita vydávať osobný certifikát (približne).
Platby - prijímame platby kartou, PayPal a bankovým prevodom.

Vlastnosti a výhody - Osobné certifikáty

Podpísanie e-mailov

Podpísaný e-mail osobným certifikátom zabezpečuje integritu obsahu e-mailu proti zmene, potvrdzuje odosielateľa e-mailu. Umožňuje šifrovať správy.

Podpísanie dokumentov

Podpísaný dokument nemožno zmeniť alebo upraviť, bez toho by bol zrušený elektronický podpis. Podpísaný dokument nesie informáciu signatára.

Autentizácia

Autorizacia používateľa pomocou osobného certifikátu je vysokým štandardom zabezpečenia prístupu do aplikácií. Využívané napr. Bankami.

Šifrovanie

Šifrovaním sa dáta prevádzajú pomôcou asymetrickej kryptografie na dáta šifrované. Šifrované dáta sú čitateľné iba pre majiteľa dešifrovacieho kľúča (privátneho kľúča).

SSLmentor

SSLmentor odporúča

V dnešnej dobe je použitie elektronického podpisu najlepším spôsobom, ako bezpečne a dôveryhodne komunikovať s partnermi po celom svete. Základom je dôveryhodný certifikát, ktorý získate od niektorej z ponúkaných certifikačných autorít

Časté otázky týkajúce sa osobných certifikátov pre elektronický podpis

Zostavili sme základné informácie, ktoré vás najviac zaujímajú.

Čo je Elektronický podpis?

Elektronický podpis je nástroj pre identifikáciu a autentizáciu v prostredí internetu a nahrádza klasický vlastnoručný podpis. V Slovenskej republike existuje zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o dôveryhodných službách“). Zákon definuje používanie kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovanej elektronickej pečate v styku s orgánmi verejnej moci, kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a dalšie záležitosti.

Čo je Osobný certifikát?

Jedná sa o certifikát vydaný fyzickej osobe certifikačnou autoritou. Vystavenie prebieha na základe overenia e-mailu, žiadateľa alebo i firmy podľa typu objednaného certifikátu. Certifikát je vystavený certifikačnou autoritou, ktorá potvrdzuje (validuje) žiadateľa o certifikát. Elektronický podpis je v asymetrickej kryptografii je tvorený párom kľúčov. Primárnym kľúčom a práve verejným kľúčom (certifikátom).

Kvalifikovaný certifikát

Jedná sa o certifikát podpísaný kvalifikovanou certifikačnou autoritou a umožňuje elektronicky komunikovať s úradmi štátnej správy.
Viacej informácií na SLOVENSKO.sk: FAQ - Kvalifikovaný elektronický podpis.

Kvalifikovaná certifikačná autorita

Kvalifikovaná CA je autorita, ktorá má poverenie vystavovať kvalifikované certifikačné služby. Certifikáty vystavené kvalifikovanou autoritou sú uznávané štátnou správou.

Komerčná certifikačná autorita

Komerčnou certifikačnou autoritou je akákoľvek autorita vydávajúci osobné certifikáty. Aby však bola komerčná CA úspešná, musí byť dôveryhodná v internetovom prostredí (operačné systémy, e-mailové programy, prehliadača, populárne aplikácie). Certifikačná autorita Sectigo (predtým CA Comodo) je dôveryhodnou CA a jej Osobné certifikáty je možné jednoducho používať v komerčnej sfére.

Čo je S/MIME?

S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) je štandard pre zabezpečenie elektronickej pošty na šifrovanie a podpisovanie.
S/MIME poskytuje služby pre kryptografické zabezpečenie elektronických správ - autentizáciu, integritu správ, nepopierateľnosť pôvodu (pomocou digitálnych podpisov), súkromie a zabezpečenie dát (pomocou šifrovania).

Výhody získania elektronického podpisu

Podpísanie a šifrovanie e-mailov
Elektronický podpis umožňuje podpísanie e-mailovej komunikácie, čo zaistí nemožnosť zmeny obsahu. V opačnom prípade by bol podpis na e-mailu neplatný.Pomocí certifikátu môžeme zašifrovať e-mail tak, aby ho nikto po ceste na internete nemohol prečítať.

Podpísanie dokumentov
S certifikátom je možné podpisovať dôležité dokumenty, zamčít je proti zmene. Možno podpisovať dokumenty PDF, MS Office, OpenOffice ale aj ďalšie súbory, ak to aplikácie umožňujú. V našej nápověde publikujeme návod - Ako podpísať PDF dokument.

Autorizacia používateľa
Pomocou certifikátu je možné vykonávať vysoko bezpečné overenie používateľa pre prístup do administrácie miesto vkladanie prihlasovacieho mena a hesla.

Šifrovanie e-mailov

Asymetrická kryptografia používa páry kľúčov - verejný kľúč a súkromný kľúč. Vďaka matematickému vzťahu týchto kľúčov platí, že správu zašifrovanú privátnym kľúčom môžeme rozšifrovať iba príslušným verejným kľúčom. Vzťah platí aj obrátene, teda zašifrovanie dát verejným kľúčom vie rozšifrovať iba privátny kľúč.
E-mailové správy sa šifrujú verejným kľúčom príjemcu, je preto nutné aby obe komunikujúce strany mali vlastný elektronický podpis.

Dôveryhodnosť certifikátu v Adobe Acrobat Reader

Spoločnosť Adobe, ktorá stojí za vývojom programu Acrobat Reader DC na prezeranie a editáciu PDF súborov, má vlastnú správu dôveryhodnosti certifikátov. Ide o tzv. Adobe Approved Trust List (AATL), čo je zoznam autorít dôveryhodných na riešenie Adobe Document Cloud. Súčasťou zoznamu sú aj certifikačné autority DigiCert aj Sectigo. Avšak ich komerčné osobné certifikáty sú primárne určené na podpisovanie a šifrovanie e-mailov a na autentizáciu užívateľa. V programe Adobe Acrobat Reader nemajú plnú dôveryhodnosť, je možné snímy však bez problémov podpisovať PDF súbory.
V našej nápověde publikujeme návod - ako manuálne nastavovať dôveryhodnosť komerčných certifikátov pre ich plnú funkčnosť.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum