SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Osobné certifikáty pre Elektronický podpis

OSOBNÉ CERTIFIKÁTY
ELEKTRONICKÝ PODPIS

Podpisovanie ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE
Podpisovanie dokumentov
Autentizácia a ŠIFROVANIE

Osobný certifikát pre Elektronický podpis

Osobný certifikát (Personal Authentication Certificate) slúži na podpisovanie a zabezpečenie e-mailov, dokumentov a tiež pre autentizáciu používateľov. Našim zákazníkom ponúkame osobné komerčné certifikáty autority DigiCert a Sectigo (autorita do roku 2018 existovala pod názvom Comodo) v rôznych úrovniach overení. Osobné certifikáty najčastejšie slúžia na podpisovanie e-mailov a podpisovanie dokumentov (dokumenty formátu PDF, Microsoft® Office a OpenOffice). Využitím modernej kryptológie zaistí aj bezpečný prenos informácií pomocou asynchrónneho šifrovania.

Osobné/Firemné certifikáty

Osobné certifikáty pre elektronický podpis ponúkaju dostupné riešenie pre zabezpečenie obchodnej komunikácie. Tieto certifikáty umožňujú šifrovať a digitálne podpisovať e-mailovú komunikáciu (sú plne dôveryhodné všetkými hlavnými e-mailovými klientmi a internetovými prehliadačmi), ponúkať dvojfaktorovú autentizáciu používateľov a zamestnancov alebo zabezpečiť dôležité firemné dokumenty poslané po internetovej sieti. Súčasne môžu byť využité pre overenie oprávnenia prístupu do internetových aplikácií (autentizácia osôb). Osobný certifikát lze pre e-mail získať veľmi rýchlo, vyžaduje sa iba potvrdenie validačného e-mailu.

›› Elektronický podpis zabezpečí dôveryhodnosť komunikácie s obchodnými partnermi, zamestnancami. Umožňuje zaistiť šifrovanie. Podpisaní dokumentu osobným certifikátom chráni pred nežiaducimi úpravami.

Prehľad ponúkaných osobných certifikátov pre Elektronický podpis

Osobné certikáty pre elektronický podpis slúžia na podpisovanie a zabezpečenia e-mailov, dokumentov a tiež pre autentizáciu používateľov.

Autorita Osobný certifikát Ročne od Certifikát obsahuje Vystavenie  
CA Sectigo certifikát Basic 12,83 € E-mailová adresa od 10 minút Objednať
CA Sectigo certifikát PRO 28,17 € E-mail + Meno, Priezvisko 1-3 dni Objednať
CA Sectigo certifikát Enterprise 36,50 € E-mail + Meno, Priezvisko + Firma 1-3 dni Objednať
CA DigiCert CLASS 1 Certificate 10,16 € E-mailová adresa od 10 minút Objednať
CA DigiCert Premium Certificate 34,83 € E-mail + Meno, Priezvisko + Firma 1-3 dni Objednať

Porovnanie osobných certifikátov

Porovnanie ponúkaných osobných certifikátov značky Sectigo.

Osobný certifikát Certifikát Basic Certifikát PRO Certifikát Enterprise
Certifikačná autorita

CA Sectigo

CA Sectigo

CA Sectigo

Hodnotenie Cena/Výkon
Cena 1 rok od 12,83 € 28,17 € 36,50 €
Rýchlosť vystavenia Od 10 minút 1-3 dni 1-3 dni
Certifikát obsahuje E-mailová adresa E-mailová adresa
Meno + Priezvisko
E-mailová adresa
Meno + Priezvisko
Názov firmy
Validacia Doménová kontrola Doménová kontrola
Validácia osoby
Doménová kontrola
Validácia osoby
Validácia firmy
Podpisovanie e-mailov ANO ANO ANO
Šifrovanie e-mailov ANO ANO ANO
Podpisovanie dokumentov ANO ANO ANO
Klientská autentizacia ANO ANO ANO
Podpora MS Office ANO ANO ANO
Podpisovanie PDF dokumentov ANO ANO ANO
Podpora Adobe Acrobat AATL** NE NE NE
Garancia vrátenia peňazí 14 dní 14 dní 14 dní
Obnovenie zadarmo (Reissue *) ANO ANO ANO

[OBJEDNAT]

[OBJEDNAT]

[OBJEDNAT]

Pozn.: * Reissue je opätovné vystavenie už existujúceho certifikátu v čase jeho platnosti. Napríklad pri strate kľúčov, zmazanie omylom atď.
** Program Adobe Approved Trust List (zoznam členov).

 

Vlastnosti osobných certifikátov

Osobné certifikáty pre elektronický podpis sú funkčné naprieč širokou škálou platforiem a aplikácií.

Kompatibilita

Client OS: Windows 10/8/7, Vista, XP, 2000, Mac OS X, Snow Leopard, Linux Client OS
Server OS: Windows Server 2008, 2003, 2000, Linux, UNIX, Solaris, Novell
Web Server: Microsoft IIS7, IIS6, Apache, Tomcat, IBM HTTP, Weblogic, Cobalt

Zabezpečenie

Zabezpečenie e-mailovej komunikácie so silným 256-bitovým šifrovaním a digitálnym podpisom.
Minimálna dĺžka šifrovacieho kľúča: RSA/DSA 2048 bit.

Dokumenty

Podpora podepisovania Microsoft® Office a OpenOffice documentů. Podpisovanie PDF súborov.

Generovanie certifikátu

Po objednaní a uhradení certifikátu obdrží zákazník e-mail s odkazom na generovanie certifikátu s privátnym kľúčom. To je nutné vykonať v prehliadači Firefox alebo Internet Explorer 11. Po vystavení sa certifikát "spáruje" s privátnym kľúčom a vykoná export pre zálohovanie a naimportovaní do systému alebo užívateľskej aplikácie.

Obnovenie certifikátu

Expirující SSL certifikát je možné začať obnovovať už 90 dní pred koncom platnosti. Odporúčame nenechávať obnovu na poslednú chvíľu, nevyužitá platnosť certifikátu (až 90 dní) sa pripočíta k obnovenému.

Nové pregenerovanie certifikátu

Počas platnosti certifikátu je možné certifikát kedykoľvek zadarmo pregenerovať. Ide o tzv. Reissue a hodí sa to v prípade, že došlo k havárii počítača alebo na zmazanie certifikátu a nie je záloha. Pregenerovanie je možné s novou žiadosťou, ktorá obsahuje zhodné údaje ako úvodná objednávka.

Podpísanie e-mailov

Podpísaný e-mail osobným certifikátom zabezpečuje integritu obsahu e-mailu proti zmene, potvrdzuje odosielateľa e-mailu. Umožňuje šifrovať správy.

Podpísanie dokumentov

Podpísaný dokument nemožno zmeniť alebo upraviť, bez toho by bol zrušený elektronický podpis. Podpísaný dokument nesie informáciu signatára.

Autentizácia

Autorizacia používateľa pomocou osobného certifikátu je vysokým štandardom zabezpečenia prístupu do aplikácií. Využívané napr. Bankami.

SSLmentor doporučuje

Osobný certifikát

V dnešnej dobe je použitie elektronického podpisu najlepším spôsobom, ako bezpečne a dôveryhodne komunikovať s partnermi po celom svete. Základom je dôveryhodný certifikát, ktorý získate od certifikačnej autority Sectigo.

Čo je Elektronický podpis?

Elektronický podpis je nástroj pre identifikáciu a autentizáciu v prostredí internetu a nahrádza klasický vlastnoručný podpis. V Slovenskej republike existuje zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o dôveryhodných službách“). Zákon definuje používanie kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikovanej elektronickej pečate v styku s orgánmi verejnej moci, kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb a dalšie záležitosti.

Čo je Osobný certifikát?

Jedná sa o certifikát vydaný fyzickej osobe certifikačnou autoritou. Vystavenie prebieha na základe overenia e-mailu, žiadateľa alebo i firmy podľa typu objednaného certifikátu. Certifikát je vystavený certifikačnou autoritou, ktorá potvrdzuje (validuje) žiadateľa o certifikát. Elektronický podpis je v asymetrickej kryptografii je tvorený párom kľúčov. Primárnym kľúčom a práve verejným kľúčom (certifikátom).

Kvalifikovaný certifikát

Jedná sa o certifikát podpísaný kvalifikovanou certifikačnou autoritou a umožňuje elektronicky komunikovať s úradmi štátnej správy. FAQ - Kvalifikovaný elektronický podpis.

Kvalifikovaná certifikačná autorita

Kvalifikovaná CA je autorita, ktorá má poverenie vystavovať kvalifikované certifikačné služby. Certifikáty vystavené kvalifikovanou autoritou sú uznávané štátnou správou.

Komerčná certifikačná autorita

Komerčnou certifikačnou autoritou je akákoľvek autorita vydávajúci osobné certifikáty. Aby však bola komerčná CA úspešná, musí byť dôveryhodná v internetovom prostredí (operačné systémy, e-mailové programy, prehliadača, populárne aplikácie). Certifikačná autorita Sectigo (predtým CA Comodo) je dôveryhodnou CA a jej Osobné certifikáty je možné jednoducho používať v komerčnej sfére.

Výhody získania certifikátu

Podpísanie a šifrovanie e-mailov
Elektronický podpis umožňuje podpísanie e-mailovej komunikácie, čo zaistí nemožnosť zmeny obsahu. V opačnom prípade by bol podpis na e-mailu neplatný.Pomocí certifikátu môžeme zašifrovať e-mail tak, aby ho nikto po ceste na internete nemohol prečítať.

Podpísanie dokumentov
S certifikátom je možné podpisovať dôležité dokumenty, zamčít je proti zmene. Možno podpisovať dokumenty PDF, MS Office, OpenOffice ale aj ďalšie súbory, ak to aplikácie umožňujú.
V našej nápověde publikujeme návod Ako podpísať PDF dokument.

Autorizacia používateľa
Pomocou certifikátu je možné vykonávať vysoko bezpečné overenie používateľa pre prístup do administrácie miesto vkladanie prihlasovacieho mena a hesla.