SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Code Signing certifikáty

Code Signing Certifikáty slúžia pre podpisovanie aplikácií, kódu a súborov distribuovaných online po sieti internet. Ako názov napovedá, certifikát pre podpis kódu je určený pre vývojárov a spoločnosti na podpisovanie ich aplikácií a kódu. Pri sťahovaní aplikácií z internetu používateľ nemá istotu, či sa jedná o pôvodný kód. Vďaka podpísaniu aplikácie na strane vývojárov, ktorý je preverený certifikačnou autoritou, má užívateľ istotu, že aplikácia je pôvodná a nedošlo k zmene kódu. Je teda potvrdená integrita obsahu, v opačnom prípade by bol softvér označený za nedôveryhodný. Code Signing Certifikát obsahuje tiež identifikáciu spoločnosti vďaka firemnej validácii (OV) , zákazník si tak môže jednoducho overiť, že softvér skutočne pochádza od vydávateľa, ktorý ho podpísal.
V našej ponuke nájdete tiež Code Signing Certifikát, ktorý môžu získať samostatní programátori -> Sectigo Code Signing Certificate.

Jeden Code Signing certifikát pre všetky platformy

EV Code Certifikáty

Extended Validation Code Signing certifikáty ponúkajú vyššiu úroveň zabezpečenia vo forme externého hardwarového tokenu, kde sú umiestnené kľúče k podpisovaniu kódu. USB token je zasielaný priamo certifikačnou autoritou na adresu žiadateľa. EV Code certifikáty riešia dôveryhodnosť ve Windows SmartScreen filtru a sú vyžadované vo Windows Hardware Developer Center Portale pre podpis kernel mode driverov.

›› Code Signing certifikát zaistí, aby Vaše aplikácie boli dôveryhodné a nezobrazovali varovné správy, ktoré povedú k nižším počtom inštalácií a nedôveryhodnosti.

Prehľad ponúkaných certifikátov pre podpis kódu

Code Signing certifikáty sú certifikáty, určené na podpisovanie aplikácií pre distribúciu cez internet.

Autorita CODE certifikát Cena od Validacia Poist. Vystavenie  
CA Sectigo Code Signing 63,30 € OV   — od 2 dní Detail Objednať
CA Sectigo EV Code Signing 274,90 € EV   — od 7 dní Detail Objednať
CA Thawte Code Signing 99,60 € OV $50.000 od 2 dní Detail Objednať
CA DigiCert Code Signing 373,00 € OV   — od 2 dnů Detail Objednať
CA DigiCert Code Signing EV 497,00 € EV   — od 5 dnů Detail Objednať

CODE certifikát je možné objednať až na 3 roky. Cena od vyjadruje najvýhodnejšiu ročnú cenu certifikátu pri objednaní na viacero rokov. Pre viac informácií si rozkliknite detail certifikátu.

Podporované platformy CodeSigning certifikátu

Certifikáty pre podpis kódu fungujú naprieč širokou škálou platforiem.

Java Applets

Pre digitálny podpis .jar súborov a Java aplikácií ako pre desktop, tak i pre mobilné zariadenia. Je podporovaný prostredím Java Runtime Environment (JRE).

Microsoft Authenticode

Pre digitálny podpis 32 a 64-bit aplikacií (.exe, .cab, .dll, .ocx, .msi, .xpi a .xap súborov). Pre podpisovaniu kódu Microsoft® Office 2000, Microsoft VBA, Netscape Object Signing a Marimba Channel Signing.

Apple

Mac Os Code Signing Certificate umožňuje vývojárom podpisovať softvér pre Mac OS, vrátane jeho update.

Microsoft Office a VBA

Pre digitálny podpis VBA objektov, skriptov a makier pre Microsoft Office .doc, .xls a .ppt súbory.

Adobe AIR

Pre digitálny podpis .air lebo .air súborov, čo je vyžadované pre všetky AIR-based aplikácie.

Zabezpečenie aplikácie

Code Signing Certificate udržuje integritu kódu a zabraňuje zneužitiu názvu vašej spoločnosti k šíreniu falšovaného softvéru či k úprave kódu.

Dôvera zákazníkov

Podpísaný software chráni zákazníkov pred malwarom a inými škodlivými hrozbami. Zvýšená dôvera podporuje lepšie vnímanie aplikácie užívateľom.

Podpora distribúcie

Podpísané aplikácie pomáhajú zvyšovať počty sťahovanie a výnosy z predaja. Vyššia dôvera pomáha rozširovať distribučné kanály pre váš softvér.

SSLmentor doporučuje

Code Signing Certificate

V dnešnej dobe je použitie Code Signing Certifikátu jedinou cestou, ako bezpečne a dôveryhodne distribuovať aplikácie cez internet. Pokiaľ neriešite Windows SmartScreen (viď. nižšie) odporúčame voliť Sectigo/Comodo Code Signing.

Čo je to Code Signing certifikát?

Keď si predtým kupovali zákazníci softvér v krabiciach, mali praktickú istotu, že sw na priloženom nosiči bol pravý. K dispozícii mali všetky informácie, vrátane manuálu a kontaktov na vývojársku firmu. S rozmachom internetu a sťahovaním softvéru toto už dávno neplatí a je nutné softvér zabezpečiť tak, aby mal zákazník garanciu, že sa jedná o program ktorý si stiahol, vydal ho očakávaný vývojár/firma a nebol zámerne zmenený. To všetko zaisťujú Code Signing certifikáty pre podpisovanie kódu , ktoré sú používané na ochrane softvéru distribuovanom prostredníctvom internetu.
Vďaka podpísaniu kódu si užívateľ môže potvrdiť, že softvér skutočne pochádza od vydávateľa, ktorý ho podpísal, nebol od jeho podpisu zmenený alebo poškodený. Podpisom svojho kódu vývojári vytvárajú dôveryhodný vzťah s užívateľmi.

Kto potrebuje Code Signing certifikát?

Akýkoľvek vydávateľ softvéru, ktorý plánuje distribuovať kód alebo obsah cez internet. Podpisované by mali byť aj kódy distribuované v rámci firmy po intranete z dôvodu zásad operačných systémov, ako sú Windows a MacOS. Všetky moderné systémy uprednostňujú podpísaný kód z dôvodu zabezpečenia užívateľov a zabránenia šíreniu škodlivého softvéru.
Podpis kódu nezmení softvér. Iba pripája k spustiteľnému súboru digitálny podpis, ktorý poskytuje dostatočné informácie na overenie totožnosti podpisujúceho subjektu, ako aj zabezpečenie, že kód nebol neskôr zmenený.
Digitálny ID podpis umožňuje vydavateľom obsahu, vrátane vývojára softvéru, podpisovať obsah, ktorý zahŕňa softvérové ​​objekty, makrá, ovládače zariadení, obrázky firmvéru, aktualizácie, konfiguračné súbory alebo iné typy obsahu pre zabezpečené doručenie cez internet.

Výhody a benefity Code Signing Digital ID

Dôvera zákazníkov
Digitálny podpis chráni a uisťuje zákazníkov, že je zaistená celistvosť kódu, ktorý si stiahli z vášho webu a že je program neporušený, nebol poškodený alebo zmenený na ceste

Autenticita
Po stiahnutí si je používateľ istý, že získaný kód skutočne pochádza od vás ako vydávateľa, čo zaisťuje firemnú reputáciu. Code Signing certifikáty umožňujú zákazníkom identifikovať autora digitálne podpísaného kódu, uistiť sa, že program je od firmy ktorá je očakávaná.

Bezproblémová integrácia
Ponúkané Code Signing certifikáty sú bez problému použiteľné pre operačné systémy Windows, MacOS a iOS. Všetky certifikačné autority spolupracujú s firmami ako Microsoft alebo Apple a riadia sa ich odporúčaniami a zásadami pre vydávanie certifikátov podľa CA/Browser Fóra. Zvlášť dôležité je to u OS Windows a EV Code certifikátov. Code certifikáty možno ľahko použiť v nástrojoch na podpisovanie kódu Signtool.exe, Authenticode a podpisom kódu jadra Microsoft.

Podpísaný a nepodpísaný .exe program

Ukážka rozdielu v inštalácii nepodpísaného a podpísaného programu pomocou Code Signing certifikátu.

 
Podpísaný a nepodpísaný SW

Čo je to Windows SmartScreen?

SmartScreen Reputation je nástroj spoločnosti Microsoft, ktorý poskytuje anonymné údaje od komunity, aby užívateľovi zaistil bezpečnosť pri sťahovaní súborov z internetu. Je to pomyselný strážca dobrej povesti v ekosystému Windows. Presné fungovanie a posudzovanie reputácie pozná iba spoločnosť Microsoft a vývojárom môže robiť SmartScreen ťažkú hlavu.
So štandardným Code Sign certifikátom pre podpisovanie kódu si musí vývojárska firma vybudovať povesť, aby sa nezobrazila varujúca obrazovka. Tento problém riešia EV Code certifikáty!
EV Code certifikáty: DigiCert Code Signing EV | Sectigo Code EV Signing Certifikát

Win8 SmartScreen notification

S EV Code certifikátom pre podpisovanie kódu sa nemusia riešiť problémy a nedôvera SmartScreen Reputation a aplikácie filtrom na reputáciu bez problémov prejdú až k inštalačnému dialógu, kde je užívateľovi zobrazený názov programu a vydávateľ. Je zrejmé, že nemožno zvýšenie reputácie pre SmartScreen garantovať. Ak je cieľom SmartScreen "preskočiť", jediným riešením je objednávka EV Code certifikátu.

Code Signing EV certifikát tiež vyžaduje Windows Hardware Developer Center Portal pre podpis kernel mode driverov. Ďalšie informácie na Wiki: SmartScreen.