SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

SSL nástroje

Prehľad nevyhnutných nástrojov pre kontrolu inštalácie SSL certifikátu, generovaných kľúčov a ďalších možností, ktoré pomôžu identifikovať prípadné problémy a pomôžu s inštaláciou SSL certifikátov. Vždy odporúčame po inštalácii SSL certifikátu vykonať kontrolu pomocou SSL Checker danej certifikačnej autority. Stačí len vyplniť názov domény na ktorej je SSL certifikát a chvíľu počkať až prebehne. Okrem kontroly inštalácie a reťazca dôvery, kedy sa zisťuje či nechýbajú ev. medziľahlý (intermediate) certifikát, je výsledkom testu aj nastavenia servera a jeho náchylnosť na rôzne útoky a chyby.

Generovanie a kontrola žiadosti o certifikát

Aby bolo možné odoslať objednávku SSL certifikátu do certifikačnej autority, je nutné dodať žiadosť o certifikát, tzv. CSR (Certificate Signing request). Žiadosť môže vygenerovať administrátor servera alebo si žiadosť CSR jednoducho vygenerujete v administráciu v detaile objednávky . Súčasne so žiadosťou sa generuje aj privátny kľúč, ktorý je nutné bezpečne uchovávať pred aj po vystavenie certifikátu. Pred vložením CSR žiadosti do objednávky odporúčame kontrolu napríklad pomocou Symantec CryptoReport - Check CSR.

 


SSLmentor doporučuje

Ako nainštalovať SSL certifikát?

Pre inštaláciu SSL certifikátu na server musíte mať privátny kľúč a verejný kľúč s certifikátom. Ak ste administrátor alebo inštalujete SSL/TLS certifikát sami, vyššie uvádzame odkazy na Knowledgebase certifikačných autorít , kde je popísaná inštalácia pre väčšinu známych operačných systémov.

Nástroje 3. stran

Qualys SSL Labs

Od spoločnosti Qualys možno využiť populárny nástroj pre kompletné overenie a posúdenie úrovne zabezpečenia nastavenia certifikátu na serveri. Výstupom je detailný výpis SSL certifikátu a nastavenie servera, vrátane typov pre riešenie problémových výsledkov.

»» SSL Server Test

Observatory by Mozilla

Projekt, ktorý pomáha vývojárom, správcom systému a bezpečnostným profesionálom skontrolovať konfiguráciu webových stránok. Výstupom je výpis odporúčanie vychádzajúce z Mozilla web security guidelines a server side TLS guidelines.Správca webu/aplikácie by sa mal sám rozhodnúť akú technológiu využije a nasadí.

»» Observatory by Mozilla Test

Zaujímavé odkazy