SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

SSL nástroje

Prehľad nevyhnutných nástrojov pre kontrolu inštalácie SSL certifikátu, generovaných kľúčov a ďalších možností, ktoré pomôžu identifikovať prípadné problémy a pomôžu s inštaláciou SSL certifikátov. Vždy odporúčame po inštalácii SSL certifikátu vykonať kontrolu pomocou SSL Checker danej certifikačnej autority. Stačí len vyplniť názov domény na ktorej je SSL certifikát a chvíľu počkať až prebehne. Okrem kontroly inštalácie a reťazca dôvery, kedy sa zisťuje či nechýbajú ev. medziľahlý (intermediate) certifikát, je výsledkom testu aj nastavenia servera a jeho náchylnosť na rôzne útoky a chyby.

Generovanie a kontrola žiadosti o certifikát

Aby bolo možné odoslať objednávku SSL certifikátu do certifikačnej autority, je nutné dodať žiadosť o certifikát, tzv. CSR (Certificate Signing request). Žiadosť môže vygenerovať administrátor servera alebo si žiadosť CSR jednoducho vygenerujete v administráciu v detaile objednávky . Súčasne so žiadosťou sa generuje aj privátny kľúč, ktorý je nutné bezpečne uchovávať pred aj po vystavenie certifikátu. Pred vložením CSR žiadosti do objednávky odporúčame kontrolu napríklad pomocou DigiCert SSL tools - Check CSR.

 


SSLmentor doporučuje

Ako nainštalovať SSL certifikát?

Pre inštaláciu SSL certifikátu na server musíte mať privátny kľúč a verejný kľúč s certifikátom. Ak ste administrátor alebo inštalujete SSL/TLS certifikát sami, vyššie uvádzame odkazy na Knowledgebase certifikačných autorít , kde je popísaná inštalácia pre väčšinu známych operačných systémov.