SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

CA DigiCert

CA DigiCert

SSL certifikáty DigiCert

Certifikačná autorita DigiCert ponúka komplexné bezpečnostné riešenie. Vďaka akvizícii certifikačných služieb spoločnosti Symantec v roku 2017 sa stala jednou z najväčších certifikačných autorít na svete. Jej služby sú hodnotené ako vysoko kvalitné a ako jediná certifikačná autorita je vďaka svojim procesom schopná vystavovať firemné SSL certifikáty počas hodín, ešte v ten istý deň po objednaní. Okrem štandardných webových SSL certifikátov ponúkame od certifikačnej autority DigiCert pre vývojárov a SW spoločnosti CODE certifikáty na podpisovanie aplikácií a kódu a tiež ponúkame certifikáty pre elektronický podpis (S/MIME).

DigiCert FLEX SSL certifikáty

Novinkou v ponuke CA DigiCert sú SSL certifikáty typu FLEX, ktoré ponúkajú FLEXibilnú kombináciu zabezpečenia domén, vrátane zmien počas životnosti SSL certifikátu DigiCert, kedy domény môžete kedykoľvek pridávať, odoberať a meniť. SSL certifikát DigiCert OV FLEX môžete objednať pre zabezpečenie jednej domény alebo ako multi-doménový SSL certifikát s ľubovoľnou kombináciou plne kvalifikovaného názvu domény (FQDN) a súčasne môžete do certifikátu vkladať hviezdičkové varianty (WildCard) pre zabezpečenie neobmedzeného počtu subdomén. Najdôveryhodnejší SSL certifikát DigiCert EV FLEX je možné získať pre jednu doménu alebo ako štandardný multi-doménový SSL certifikát. Všetky FLEX varianty môžu obsahovať až 250 rôznych domén.

DigiCert certifikáty

DigiCert certifikáty

Certifikačná autorita DigiCert - kompletná ponuka SSL certifikátov

CA SSL certifikát Cena od Overenie Rýchosť vystavenia Zabezpečených domén  
DigiCert DigiCert OV FLEX 196,63 € Firemný (OV) 1-3 dní 1-250 Detail Objednať
DigiCert DigiCert EV FLEX 319,30 € Extended (EV) 2-5 dní 1-250 Detail Objednať
DigiCert DigiCert Standard SSL 183 € Firemný (OV) 1-3 dní 1 doména Detail Objednať
DigiCert DigiCert Multi-domain 333 € Firemný (OV) 1-3 dní 4-250 Detail Objednať
DigiCert DigiCert WildCard 530 € Firemný (OV) 1-3 dní Wildcard Detail Objednať

Cena od - cena vyjadruje najvýhodnejšiu ročnú cenu certifikátu pri objednaní na viacero rokov. Pre viac informácií si rozkliknite detail certifikátu.
Rýchlosť vydania - ako dlho bude certifikačná autorita vydávať SSL certifikát (približne).
Zabezpečené domény - koľko domén môžete zabezpečiť pomocou SSL certifikátu. WildCard = neobmedzený počet sub-domén.
Platby - prijímame platby kartou, PayPal a bankovým prevodom.

DigiCert CODE

DigiCert CODE

Ponuka CODE signing certifikátov pre SW spoločnosti a vývojárov

CA SSL certifikát Cena od Overenie Rýchosť vystavenia SmartScreen  
DigiCert Digicert Code Signing 359 € Firemný (OV) 1-3 dní - Detail Objednať
DigiCert DigiCert EV Code Signing 530 € Extended (EV) 2-5 dní ANO Detail Objednať

Cena od - cena od vyjadruje najvýhodnejšiu ročnú cenu certifikátu pri objednaní na viacero rokov. Pre viac informácií si rozkliknite detail certifikátu.
Rýchlosť vydania - ako dlho bude certifikačná autorita vydávať CODE certifikát (približne).
SmartScreen - ak podpísaná aplikácia prejde reputačným filtrom Microsoft SmartScreen bez problémov do dialógového okna inštalácie. Viac informácií nájdete na Čo je Windows SmartScreen?
Platby - prijímame platby kartou, PayPal a bankovým prevodom.

SSLmentor

SSLmentor odporúča

SSL certifikáty najvyššej kvality pod značkou DigiCert sú správnou voľbou pre firmy a finančné inštitúcie. SSL certifikáty FLEX ponúkajú flexibilitu pri správe doménového portfólia.

Viac informácií o CA DigiCert

Čo by ste mali vedieť pred zadaním objednávky.

Certifikačná autorita DigiCert

CA DigiCert - vysoká kvalita služieb a veľmi rýchle vydávanie SSL certifikátov s firemným overením

Certifikačná autorita DigiCert je súkromná spoločnosť založená v roku 2003 v USA. Od svojho vzniku sa špecializuje na oblasť internetovej bezpečnosti. Míľnikom spoločnosti bol rok 2017, keď prevzala divíziu PKI spoločnosti Symantec vrátane značiek GeoTrust, RapidSSL, Thawte a VeriSign, aby sa stala jednou z najväčších svetových certifikačných autorít. V roku 2018 spločnosť DigiCert získala QuoVadis, švajčiarsku spoločnosť ponúkajúcu kvalifikované digitálne certifikáty, ktoré sú v súlade s eIDAS a nariadeniami EÚ (zdroj Wiki).

Doménové SSL certifikáty

SSL certifikáty vydané v priebehu niekoľkých minút

Žiadateľ o SSl certifikát je overený odoslaním e-mailovej správy na vybraný e-mail objednanej domény.

Na výber je 5 e-mailových adries:

  • admin@
  • administrator@
  • webmaster@
  • hostmaster@
  • postmaster@

Žiadne iné e-mailové adresy podľa pravidiel nie sú možné. Odporúčame vytvoriť si niektorú z adries, prípadne ji mať nastavenú ako alias, ev. použite doménový koš a získajte z neho potvrdzovací e-mail.

Namiesto e-mailového potvrdenia je možné využiť alternatívnu validáciu - vloženie TXT záznamu do zóny DNS domény alebo textového súboru do dátového priestoru na serveri (FTP). Podporujeme oba alternatívne spôsoby overenia a je možné ich nastaviť v detaile objednávky.

Poznámka i: ​​Overovací e-mail nie je možné poslať na osobnú adresu, napr. vasemeno@gmail.com.
Poznámka ii: WildCard SSL certifikát podporuje iba overenie e-mailom alebo DNS.

Firemné SSL certifikáty

Firemné certifikáty zvyšujú dôveru používateľov vo váš web

Overenie žiadateľa o SSL certifikát OV/EV je založené na pokynech CA/B fóra a každá CA musí dodržiavať stanovený proces.
Najprv je doména overená ako doménové SSL certifikáty. Ďalej sa overí existencia spoločnosti a skontroluje sa adresa. Ak autorita nemôže potvrdiť právnu, prevádzkovú a fyzickú existenciu, čas validácie sa predlžuje. Konečné overenie sa vykoná telefonátom na telefónne číslo, ktoré je vysledovateľné v databázach orgánov verejnej moci alebo v autoritatívnych databázach.

CA DigiCert overuje, že organizácia žiadajúca o certifikát je v dobrom stave. To zahŕňa potvrdenie dobrého stavu a aktívnu registráciu v podnikových registroch. Zahŕňa to aj overenie, či organizácia nie je uvedená v žiadnych podvodných, phishingových alebo vládou obmedzených subjektoch alebo v protiteroristických databázach. Okrem toho overí, že organizácia žiadajúca o certifikát je organizáciou, ktorej bude certifikát vydaný, a tiež overí kontakt na organizáciu.

Poznámka i: Overovací e-mail nie je možné poslať na osobnú adresu, napr. vasemeno@gmail.com.
Poznámka ii: EV SSL sú dôslednejšie overené. Okrem existencie spoločnosti sa žiadateľ (kontakt) o certifikát overuje aj telefonicky.

Viacročné certifikáty

Ponúkame SSL certifikáty až na 5 rokov

Objednávky na viac rokov majú od roku 2020 svoje špecifiká.

Pre splnenie najnovších bezpečnostných požiadaviek a pravidiel sú viacročné SSL certifikáty vydávané na 1 rok (max. 398 dní). Dôvodom bolo, že od 1. Septembra 2020 prehliadače a zariadenia Apple, Google a Mozilla nedôverujú novým SSL certifikátom, ktoré majú životnosť dlhšiu ako 398 dní.

Viacročný SSL certifikát je nutné obnovovať raz za rok. 30 dní pred vypršaním platnosti vám budeme posielať e-mailové upozornenia. Obnova (tzv. REISSUE) je samozrejme bezplatná. Okrem toho môžete svoj certifikát počas platnosti znova vydať kedykoľvek a koľkokrát chcete!

Po vydaní certifikátu nemôžete skrátiť dobu platnosti, požiadať o vrátenie nevyužitého obdobia! Pokiaľ sa rozhodujete získať viac-ročný SSL certifikát, odporúčame zvážiť, či ho budete po celú dobu využívať.

Poznámka i: Opätovné vydanie vyžaduje opätovné overenie.
Poznámka ii: Počas opätovného vydania môžete vložiť novú CSR žiadosť alebo použiť poslednú.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum