SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

GeoTrust QuickSSL Premium FLEX

GeoTrust QuickSSL Premium FLEX

GeoTrust QuickSSL Premium FLEX

Nový typ SSL certifikátu, ktorý podporuje FLEXibilnú konfiguráciu domén a je možné ho objednať ako jednodoménový alebo viacdoménový SSL certifikát s ľubovoľnou kombináciou plne kvalifikovaného názvu domény (FQDN) a súčasne hviezdičkové varianty (WildCard) až do celkového počtu 250 domén. To poskytuje skvelú flexibilitu pri objednávaní požadovaných certifikátov a pridávaní ďalších domén (SAN) počas životnosti certifikátu.
GeoTrust QuickSSL Premium FLEX je tiež vhodný na zabezpečenie produktov spoločnosti Microsoft, ako je napríklad zabezpečenie MS Exchange Servera.

FLEXibilný SSL certifikát

SSL certifikát GeoTrust QuickSSL Premium FLEX dokáže zabezpečiť až 250 rôznych domén, je plne dôveryhodný pre všetky moderné prehliadače vrátane mobilných prehliadačov a vďaka doménovému overeniu je certifikát vydaný veľmi rýchlo. Certifikát FLEX umožňuje súčasne chrániť jednotlivé štandardné domény, subdomény a tiež hviezdičkové domény. V základnej cene obsahuje jednu doménu, ďalšie domény, vrátane WildCard variantov sa nastavujú v objednávke. Počas životnosti SSL certifikátu je možné domény pridávať i meniť, čo dáva úžasnú flexibilitu pri správe SSL certifikátov.

Ceny / Predplatné

 63,77 € ročne (Celkom: 63,77 €)
 57,35 € ročne (Celkom: 114,70 €)
 55,97 € ročne (Celkom: 167,91 €)

Ceny bez DPH.

Cena zahŕňa: získanie SSL certifikátu, základná technická podpora k objednávke
Predplatné - konečná viacročná cena je uvedená v zátvorke. Podľa najnovších bezpečnostných požiadaviek sa viacročné SSL certifikáty vydávajú len na 1 rok (maximálne 398 dní). Certifikát je potrebné obnovovať každý rok znovu, samozrejme bezplatne. Po vydaní certifikátu nie je možné skrátiť lehotu ani zmeniť názov domény.
Platba - prijímame platby kartou, PayPal a bankovým prevodom.

Dôležité informácie: Základná cena SSL certifikátu GeoTrust QuickSSL Premium FLEX už obsahuje zabezpečenie 1 domény.
Cena za každú ďalšiu doménu nad základný počet je 1 rok: 28,70 € | 2 roky: 48,94 € | 3 roky: 70,41 € | 4 roky: 89,90 € | 5 rokov: 109,90 €.
Cena za každú ďalšiu wildcard doménu nad základný počet je 1 rok: 198,77 € | 2 roky: 347,94 € | 3 roky: 497,31 € | 4 roky: 645,90 € | 5 rokov: 795,90 €.
Celkovú cenu za objednávku získate v objednávkovom formulári.

Vlastnosti a výhody certifikátu GeoTrust QuickSSL Premium FLEX

Je to DV SSL!

Certifikačná autorita overuje doménu iba tak, že ste oprávnenou osobou a máte technickú kontrolu nad objednanou doménou. Akonáhle autorita overí doménu(y) z objednávky, bezodkladne vystavuje nový SSL certifikát.

Zabezpečte svoj web v priebehu niekoľkých minút

Overte svoje domény v priebehu niekoľkých minút pomocou GeoTrust QuickSSL Premium FLEX a ukážte svojim zákazníkom, že vaša webová stránka je dôveryhodná. Bezpečná HTTPS:// komunikácia zaisťuje vašich zákazníkov a zvyšuje ich dôveru pri interakcii s vaším webom.

Neobmedzené serverové licencie a opätovné vydanie

Rovnaký certifikát môžete nainštalovať na viacero serverov.
REISSUE – v prípade, že stratíte svoj súkromný kľúč a bude ťažké nainštalovať certifikát, bude vám bezplatne vydaný nový certifikát.

Zabezpečte až 250 domén

Certifikát zabezpečí všetky domény zadané v objednávke. Kombinovať môžete rôzne TLD (.sk, .com, .eu atď.), akúkoľvek doménovú úroveň (abc.domena.sk, 123.xyz.domena.xyz) a tiež vkladať hviezdičkové domény (*.domena.eu).

Kompatibilný so všetkými hlavnými prehliadačmi

Tento certifikát nesie najvyššiu kompatibilitu prehliadačov pre mobilné a stolné prehliadače, čo znižuje upozornenia pri prístupe na webovú stránku.

Technické podrobnosti

Certifikát formátu X.509 spĺňa softvérové a priemyselné štandardy, podporuje 2048-bitové šifrovanie verejným kľúčom, symetrické 256-bitové šifrovanie, Free Site Seal.

SSLmentor

SSLmentor odporúča

Pokiaľ požadujete kvalitné základné zabezpečenie webových stránok a projektov, je SSL certifikát GeoTrust QuickSSL Premium FLEX ideálny pre zabezpečenie celého vášho portfólia domén.

Viac informácií o GeoTrust QuickSSL Premium FLEX

Čo by ste mali vedieť pred zadaním objednávky SSL certifikátu.

Doménový SSL certifikát

Všetko, čo musíte urobiť, je poskytnúť dôkaz o vlastníctve/správe registrovanej domény

Overenie žiadateľa o SSL certifikát prebieha zaslaním e-mailovej správy na zvolenú e-mailovú adresu objednanej domény.

Na výber je podľa pravidiel 5 e-mailových adries:

  • admin@
  • administrator@
  • webmaster@
  • hostmaster@
  • postmaster@

Odporúčame vytvoriť si niektorú z adries, prípadne ju mať nastavenú ako alias, ev. použite doménový koš a získajte z neho potvrdzovací e-mail. Žiadne iné e-mailové adresy nie sú možné.

Namiesto e-mailového potvrdenia je možné využiť alternatívnu validáciu - vloženie TXT záznamu do zóny DNS domény. U štandardných domén je možné vykonať aj validáciu vložením textového súboru do dátového priestoru na serveri (FTP). Podporujeme oba alternatívne spôsoby overenia a je možné ich nastaviť v detaile objednávky.

Poznámka i: Overovací email nie je možné poslať na osobnú adresu napr. vasemeno@gmail.com.

Ako dlho trvá získanie certifikátu GeoTrust QuickSSL Premium FLEX

Iba doménová validácia = takmer okamžité vydanie

Zadajte objednávku a zaplaťte. Po vložení CSR (Certificate Signing Request) je certifikát ihneď objednán u certifikačněj autority. Ak chcete vydať nový certifikát, stačí potvrdiť overenie.
Naši zákazníci môžu pri platbe kartou získať SSL certifikát od 10 a viac minút.

Počet zabezpečených domén

Od jednej domény až po 250 rôznych domén, subdomén a hviezdičkových variantov

Jeden GeoTrust QuickSSL Premium FLEX SSL certifikát zabezpečí až 250 rôznych domén. Tento certifikát je flexibilný na zabezpečenie viacerých názvov hostiteľov, domén, subdomén a domén so zástupnými znakmi v jednej konfigurácii. Počas doby platnosti môžete na požiadanie pridať, zmeniť alebo odstrániť domény.
Každá doména môže byť z inej TLD (.sk, .com, .eu atď.), akejkoľvek doménovej úrovne (abc.domena.sk, 123.xyz.domena.xyz) a&lbsp;je možné vkladať hviezdičkové domény (.domena.sk, .domena.com atď.) a ľubovoľné úrovne (.abc.domena.sk, .123.xyz.domena.xyz).

Pri objednaní iba jednej domény 2. riadu, napríklad domenaxyz.sk, pridá certifikačná autorita do SSL certifikátu GeoTrust QuickSSL Premium FLEX automaticky zabezpečenie variantu domény 3. riadu s www, teda www.domenaxyz.cz. Pri objednaní viacerých domén je nutné vždy všetky požadované domény vymenovať v objednávke, teda i varianty s/bez www a každý takýto variant je samostatne spoplatnený.

Obnovenie certifikátu - RENEW

SSL certifikát GeoTrust QuickSSL Premium FLEX je nutné vždy obnoviť pred vypršaním jeho platnosti

S obnovou SSL certifikátu, ktorého platnosť končí, môžete začať 30 dní pred vypršaním jeho platnosti. Obnovu odporúčame nenechávať na poslednú chvíľu, nevyčerpaná platnosť certifikátu sa pripočíta k obnovenému.

Svoj certifikát GeoTrust QuickSSL Premium FLEX si u nás môžete bez problémov obnoviť, aj keď ste si ho pôvodne objednali od iného dodávateľa alebo u certifikačnej autority. Vždy máme lepšie ceny ako certifikačná autorita!

REISSUE certifikátu

Neobmedzené a bezplatné opätovné vydanie SSL certifikátu

Počas platnosti certifikátu si môžete certifikát kedykoľvek bezplatne znovu vygenerovať. Toto sa nazýva REISSUE a je užitočné v prípade, že nemáte súkromný kľúč na migráciu na iný server alebo boli kľúče vymazané a neexistuje žiadna záloha. Opätovné vystavenie je možné s novou žiadosťou o certifikát (CSR), ktorá obsahuje rovnaké údaje ako pôvodná objednávka.

REISSUE certifikátu sa vykonáva aj v prípade pridania/zmeny doménových názvov v certifikáte.

Poznámka i: Odporúčaným postupom pri REISSUE je vždy vygenerovať novú žiadosť o certifikát (CSR). Generovaním nového CSR sa vytvorí nový, jedinečný pár kľúčov (verejný/súkromný) pre novo vydaný certifikát.
Poznámka ii: Opätovné vydanie SSL certifikátu nie je možné počas jeho spracovania alebo inej čakajúcej žiadosti o REISSUE či RENEW.

Viacročné certifikáty

SSL certifikát až na 5 rokov za výhodnú cenu

Objednávky na viac rokov majú od roku 2020 svoje špecifiká.

Pre splnenie najnovších bezpečnostných požiadaviek a pravidiel sú viacročné SSL certifikáty vydávané na 1 rok (max. 398 dní). Dôvodom bolo, že od 1. Septembra 2020 prehliadače a zariadenia Apple, Google a Mozilla nedôverujú novým SSL certifikátom, ktoré majú životnosť dlhšiu ako 398 dní.

Spoločnosť Google, tvorca prehliadača Chrome, plánuje ďalšie skracovanie platnosti z dôvodu bezpečnosti a zaistenia čo najväčšej automatizácie pri nasadzovaní SSL certifikátov. Predpokladá sa, že najneskôr od roku 2025 budú certifikáty vydávané iba s 3-mesačnou platnosťou. Certifikačné autority sa na tieto zmeny pripravujú. Viacročné certifikáty odporúčame teraz objednávať s max. platnosťou 2 roky.

Viacročný SSL certifikát je nutné obnovovať raz za rok. 30 dní pred vypršaním platnosti vám budeme posielať e-mailové upozornenia. Obnova (tzv. REISSUE) je samozrejme bezplatná. Okrem toho môžete svoj certifikát počas platnosti znova vydať kedykoľvek a koľkokrát chcete!

Po vydaní certifikátu nemôžete skrátiť dobu platnosti, požiadať o vrátenie nevyužitého obdobia alebo ponížiť počty objednaných domén a ich variantov. Ak sa rozhodnete získať SSL certifikát na viac rokov za výhodnejšiu cenu, odporúčame sa uistiť, že ho budete po celú dobu využívať.

Poznámka i: ​​Opätovné vydanie vyžaduje opätovné overenie.
Poznámka ii: Počas opätovného vydania môžete vložiť novú CSR žiadosť alebo použiť poslednú.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum