SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Ako podpísať PDF dokument

Návod na podpísanie PDF dokumentu/súboru pomocou free programu Acrobat Reader DC na OS Windows, ktorý je bežným štandardom pre prezeranie a tlač PDF súborov. Ak máte k dispozícii vlastný elektronický podpis, je podpísanie PDF dokumentu veľmi jednoduché. Môžete tak podpisovať vystavenej faktúry, zmluvy a iné dokumenty, ktoré môžete odoslať e-mailom, ukladať na disk a pritom budú obsahovať stále elektronický podpis. Podpisovanie PDF súborov je efektívnejšie ako podpisovanie e-mailu s nepodpísaným PDF dokumentom.

Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC je nasledovník prehliadača PDF dokumentov Adobe Reader. Ide o bezplatný nástroj pre prácu s PDF súbormi, patriaci do skupiny produktov Adobe Acrobat DC (Document Cloud). Tento obľúbený prehliadač formátu PDF je vyvíjaný spoločnosťou Adobe, ktorá formát PDF vytvorila.

Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC zadarmo na stiahnutie.

Elektronický podpis

Tento návod predpokladá, že už máte k dispozícii elektronický podpis na podpisovanie. Na vyskúšanie možno tiež v Adobe Acrobatu DC vygenerovať testovací certifikát.

Elektronické podpísanie dokumentu PDF

Podpísanie PDF dokumentu elektronickým podpisom poskytuje dve dôležité veci. Podpísanie platným a uznávaným elektronickým podpisom je brané ako vlastnoručné podpísanie papierového dokumentu. Druhou zásadnou vlastnosťou podpísaného dokumentu je zabezpečenie integrity obsahu. To znamená, že podpísaný dokument nemožno upraviť, zmeniť. Ak by sa tak stalo, podpísanie by bolo vyhodnotené ako neplatné.

Podpísanie PDF súboru prebieha v niekoľkých krokoch.

Príprava k podpísaniu

Pre podpísanie je potrebné zvoliť ponuku Nástroje alebo zobraziť ponuku Viac nástrojov a tu si vybrať ikonku Certifikáty.

Acrobat Reader DC - viac nástrojov

Ponuka rôznych nástrojov a možností práce s PDF v programe Adobe Acrobat DC.

Acrobat Reader DC - certifikáty

Podpísanie PDF

Po zobrazení ponuky na podpísanie PDF už môžeme začať podpisovať. Kliknutím na ponuku Digitálne podpísať sa zmení kurzor na krížik s ktorým vyberieme oblasť umiestnenia podpisu. Kliknete myšou do  PDF a podržíte ľavé tlačidlo myši a vytvoríte obdĺžnikový priestor pre umiestnenie podpisu. Akonáhle je oblasť vybraná, zobrazí sa okno s výberom elektronického podpisu.

Acrobat Reader DC - digitálne podpísať

Výber a nastavenie elektronického podpisu

Nové okno ponúka na výber elektronické podpisy, ktoré sú evidované v Adobe Acrobat DC. Pokiaľ nie je k dispozícii žiadny podpis, musíme ho do systému naimportovať alebo vytvoriť priamo v Adobe Acrobatu DC pomocou voľby Konfigurácia nového digitálneho ID. Táto voľba ponúkne možnosť podpísania podpisom z externého tokenu, naimportovaní existujúceho elektronického podpisu alebo vytvorenie nového ID priamo v Adobe Acrobat DC.

Acrobat Reader DC - výber podpisu

Podpísanie a uloženie

Výberom podpisu dôjde k ponuke podpísanie s požiadavkou na vloženie hesla a tiež uzamknutím dokumentu po podpísaní, aby nemohol byť menený. Po podpísaní sa elektronický podpis zobrazí na dokumente a súčasne budeme požiadaní o uložení podpísaného PDF. Acrobat Reader DC - podpísať ako Acrobat Reader DC - digitálný podpis

Uložený dokument môžete kopírovať, prenášať na iný počítač alebo odoslať elektronickou poštou. Elektronický podpis je obsiahnutý v PDF súboru a príjemca si ho môže zobraziť a overiť.

Späť na Nápovedu
Našli ste chybu alebo niečomu nerozumiete? Napíšte nám!

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum