SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

PositiveSSL EV multi-domain

PositiveSSL EV multi-domain

PositiveSSL EV multi-domain certifikát

Najdôveryhodnejší multidoménový certifikát EV SSL (Extended Validation) od certifikačnej autority SECTIGO umožňuje zabezpečiť celkom až 250 domén. Patrí do obľúbenej série Sectigo PositiveSSL a už v základnej cene obsahuje zabezpečenie pre 3 domény. PositiveSSL EV Multi-Domain SSL je najlacnejší multidoménový EV SSL certifikát v našej ponuke. Tento EV SSL certifikát je ideálny pre firmy vyžadujúce silné zabezpečenie viacerých domén. Certifikát je tiež plne kompatibilný s produkty spločnosti Microsoft pre zabezpečenie Exchange servera alebo Microsoft Office Communications Server pre Unified Communication.

V základe - 3 domény

Certifikát PositiveSSL EV multi-domain zahŕňa 3 domény v základnej cene. Môžete pridať až 247 domén, celkovo 250 domén. Cena za každú ďalšiu doménu sa vypočíta počas procesu objednávky.

Zabezpečte až 250 samostatných domén pomocou PositiveSSL EV multi-domain

Multídoménový SSL certifikát umožňuje zabezpečiť až 250 úplne odlišných domén pomocou jedného certifikátu. Viacdoménové certifikáty výrazne uľahčujú prácu administrátorom. Ak požadujete zabezpečenie pre viac domén, zakúpenie certifikátu PositiveSSL EV multi-domain ponúka tiež výhodu úspory nákladov. Certifikát je vhodným riešením na zabezpečenie akýchkoľvek webových stránok.

Ceny / Predplatné

 204,90 € ročne (Celkom: 204,90 €)
 184,95 € ročne (Celkom: 369,90 €)
 166,63 € ročne (Celkom: 499,90 €)
 164,98 € ročne (Celkom: 659,90 €)
 159,98 € ročne (Celkom: 799,90 €)

Ceny bez DPH.

Cena zahŕňa: získanie SSL certifikátu, základná technická podpora k objednávke
Predplatné - konečná viacročná cena je uvedená v zátvorke. Podľa najnovších bezpečnostných požiadaviek sa viacročné SSL certifikáty vydávajú len na 1 rok (maximálne 398 dní). Certifikát je potrebné obnovovať každý rok znovu, samozrejme bezplatne. Po vydaní certifikátu nie je možné skrátiť lehotu ani zmeniť názov domény.
Platba - prijímame platby kartou, PayPal a bankovým prevodom.

Dôležité informácie: Základná cena SSL certifikátu PositiveSSL EV Multi-Domain už obsahuje zabezpečenie 3 domén (1x hlavná + 2x ďalšie domény).
Cena za každú ďalšiu doménu nad základný počet je 1 rok: 75 € | 2 roky: 139 € | 3 roky: 219 € | 4 roky: 284 € | 5 rokov: 349 €.
Celkovú cenu za objednávku získate v objednávkovom formulári.

Vlastnosti a výhody certifikátu PositiveSSL EV multi-domain

Je to EV SSL!

Extended Validation certifikát (EV) ponúka najvyššiu dôveryhodnosť webových stránok. Návštevníkom umožňuje zobraziť názov spoločnosti v prehliadači u detaila SSL certifikátu a overiť si tak prevádzkovateľa.

EV SSL zvyšuje dôveru návštevníkov

SSL certifikáty s rozšíreným overením (Extended Validation) vytvárajú zabezpečené pripojenie HTTPS a poskytujú návštevníkom webových stránok vysoký stupeň dôvery.

Neobmedzené serverové licencie a opätovné vydanie

Rovnaký certifikát môžete nainštalovať na viacero serverov.
REISSUE – v prípade, že stratíte svoj súkromný kľúč a bude ťažké nainštalovať certifikát, bude vám bezplatne vydaný nový certifikát.

Zabezpečte až 250 domén

Tento certifikát zabezpečí všetky domény v objednávke. Každá doména môže byť z inej TLD (.sk, .com, .eu atď.) a akejkoľvek úrovne (abc.domena.sk, 123.xyz.domena.xyz). Ak si chcete zabezpečiť doménu s/bez www, musíte si objednať obe možnosti.

Kompatibilný so všetkými hlavnými prehliadačmi

Tento certifikát nesie najvyššiu kompatibilitu prehliadačov pre mobilné a stolné prehliadače, čo znižuje upozornenia pri prístupe na webovú stránku.

Technické podrobnosti

Certifikát formátu X.509 spĺňa softvérové a priemyselné štandardy, podporuje 2048-bitové šifrovanie verejným kľúčom, symetrické 256-bitové šifrovanie, Free Site Seal.

SSLmentor

SSLmentor odporúča

S jediným certifikátom PositiveSSL EV Multi-Domain Certificate môžete kompletne zabezpečiť celé portfólio svojich firemných domén pomocou najdôveryhodnejšieho SSL certifikátu.

Viac informácií o PositiveSSL EV multi-domain

Čo by ste mali vedieť pred zadaním objednávky SSL certifikátu.

EV SSL certifikát

EV SSL – najdôveryhodnejšie SSL certifikáty

Extended Validation (EV) certifikát umožňuje zobraziť názov spoločnosti v prehliadači a v detailoch certifikátu. CA striktne overuje firmu tak, že skontroluje všetky dokumenty o registrácii firmy, obchodný adresár tretích strán na overenie adresy a overenie telefonu. Okrem existencie spoločnosti sa žiadateľ (kontakt) o certifikát overuje aj ústne. Nie je nezvyčajné, že sa vyžaduje a overuje doklad totožnosti kontaktu žiadateľa o certifikát.

Overenie domény prebieha odoslaním e-mailovej správy na vybraný e-mail. Podľa pravidiel sú na výber pevné adresy admin@, administrator@, webmaster@, hostmaster@ alebo postmaster@.
Namiesto e-mailového potvrdenia je možné využiť alternatívnu validáciu - vloženie TXT záznamu do zóny DNS domény alebo textového súboru do dátového priestoru na serveri (FTP). Podporujeme oba alternatívne spôsoby overenia a je možné ich nastaviť v detaile objednávky.

Poznámka i: Overovací email nie je možné poslať na osobnú adresu napr. vasemeno@gmail.com.

Ako dlho trvá získanie certifikátu PositiveSSL EV multi-domain

Certifikačná autorita vykonáva dôsledné preverenie spoločnosti

Potvrdenie identity webovej stránky sa vykonáva v súlade s prísnymi pokynmi CA/Browser fóra a zahŕňa prísny proces overovania spoločnosti certifikačnou autoritou.
Ak má certifikačná autorita dostatočnú dokumentáciu, je potvrdená doména a prebehne telefonické overenie, vydanie certifikátu trvá 2 až 5+ dní.

Počet zabezpečených domén

Zabezpečte až 250 samostatných domén pomocou jedného certifikátu

Jeden multidoménový SSL certifikát môže zabezpečiť až 250 názvov domén. Technicky známy ako certifikát Subject Alternative Names (SAN) – tieto certifikáty umožňujú zabezpečiť viac názvov domén a subdomén v jednej konfigurácii.

Dôležité informácie - Certifikačná autorita vystavuje certifikát iba pre domény zadané v objednávke. Ak CSR (žiadosť o certifikát) obsahuje iné domeny, budú z vystaveného certifikátu vymazané, prípadne doplnené.

Obnovenie certifikátu - RENEW

SSL certifikát PositiveSSL EV multi-domain je nutné vždy obnoviť pred vypršaním jeho platnosti

S obnovou SSL certifikátu, ktorého platnosť končí, môžete začať 30 dní pred vypršaním jeho platnosti. Obnovu odporúčame nenechávať na poslednú chvíľu, nevyčerpaná platnosť certifikátu sa pripočíta k obnovenému.

Svoj certifikát PositiveSSL EV multi-domain si u nás môžete bez problémov obnoviť, aj keď ste si ho pôvodne objednali od iného dodávateľa alebo u certifikačnej autority. Vždy máme lepšie ceny ako certifikačná autorita!

REISSUE certifikátu

Neobmedzené a bezplatné opätovné vydanie SSL certifikátu

Počas platnosti certifikátu si môžete certifikát kedykoľvek bezplatne znovu vygenerovať. Toto sa nazýva REISSUE a je užitočné v prípade, že nemáte súkromný kľúč na migráciu na iný server alebo boli kľúče vymazané a neexistuje žiadna záloha. Opätovné vystavenie je možné s novou žiadosťou o certifikát (CSR), ktorá obsahuje rovnaké údaje ako pôvodná objednávka.

Poznámka i: Odporúčaným postupom pri REISSUE je vždy vygenerovať novú žiadosť o certifikát (CSR). Generovaním nového CSR sa vytvorí nový, jedinečný pár kľúčov (verejný/súkromný) pre novo vydaný certifikát.
Poznámka ii: Opätovné vydanie SSL certifikátu nie je možné počas jeho spracovania alebo inej čakajúcej žiadosti o REISSUE či RENEW.

Viacročné certifikáty

SSL certifikát až na 5 rokov za výhodnú cenu

Objednávky na viac rokov majú od roku 2020 svoje špecifiká.

Pre splnenie najnovších bezpečnostných požiadaviek a pravidiel sú viacročné SSL certifikáty vydávané na 1 rok (max. 398 dní). Dôvodom bolo, že od 1. Septembra 2020 prehliadače a zariadenia Apple, Google a Mozilla nedôverujú novým SSL certifikátom, ktoré majú životnosť dlhšiu ako 398 dní.

Spoločnosť Google, tvorca prehliadača Chrome, plánuje ďalšie skracovanie platnosti z dôvodu bezpečnosti a zaistenia čo najväčšej automatizácie pri nasadzovaní SSL certifikátov. Predpokladá sa, že najneskôr od roku 2025 budú certifikáty vydávané iba s 3-mesačnou platnosťou. Certifikačné autority sa na tieto zmeny pripravujú. Viacročné certifikáty odporúčame teraz objednávať s max. platnosťou 2 roky.

Viacročný SSL certifikát je nutné obnovovať raz za rok. 30 dní pred vypršaním platnosti vám budeme posielať e-mailové upozornenia. Obnova (tzv. REISSUE) je samozrejme bezplatná. Okrem toho môžete svoj certifikát počas platnosti znova vydať kedykoľvek a koľkokrát chcete!

Po vydaní certifikátu nemôžete skrátiť dobu platnosti, požiadať o vrátenie nevyužitého obdobia ani zmeniť názov domény! Pokiaľ sa rozhodujete získať SSL certifikát na 3 a viac rokov, odporúčame najskôr zvážiť, či ho budete celý čas potrebovať.

Poznámka i: ​​Opätovné vydanie vyžaduje opätovné overenie.
Poznámka ii: Počas opätovného vydania môžete vložiť novú CSR žiadosť alebo použiť poslednú.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum