SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

30 days

30 days

30 denná garancia vrátenia platby

SSL certifikát si môžete objednať úplne bez obáv . Naši zákazníci majú možnosť zrušiť objednávku bez dôvodu až 30 dní od objednania. Ak certifikát z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, platba bude vrátená v plnej výške.

 

Pravidlá 30 denné garancie:

 • Objednávku možno zrušiť kedykoľvek do 30 dní od potvrdenia objednávky zákazníkom.
 • Zákazníkovi je vrátená v plnej výške celá suma ceny SSL certifikátu.
 • Pravidlo je platné len pre vystavené a platné SSL certifikáty.
 • Zrušenie objednávky je možné iba písomne, zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu. V žiadosti je potrebné uviesť názov domény a číslo objednávky a musí byť zaslaný z Admin, Tech alebo fakturačného kontaktu daného certifikátu.
 • SSL certifikát je po oznámení bezodkladne zrušený.
 • Zákazník má povinnosť SSL certifikát odstrániť zo servera do 48 hodín od oznámenia. Ak tak neurobí, nebude mu platba vrátená.
 • Code certifikáty
  • Vrátená suma je znížená o náklady na dopravu a USB token.
 • Osobné certifikáty pre elektronický podpis
  • Objednávku je možné zrušiť kedykoľvek do 15 dní od potvrdenia objednávky zákazníkom.
 • V prípade platby certifikátu inou metódou ako bankovým prevodom si prevádzkovateľ projektu SSLmentor vyhradzuje právo naúčtovať transakčný poplatok podľa druhu platobnej metódy, ktorý môže činiť 2-5% ceny certifikátu.
 • V prípade zrušenia certifikátu zo strany Certifikačné autority (napr. Zistenie podvodné validácie, dokumentov) nemožno garantovať vrátenie platby za objednávku.

 

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum