SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

DPH

DPH

Informácie na účtovanie DPH

Všetky ceny na www stránkach SSlmentor.sk sú uvedené bez DPH.

Firma, podnikateľ

Pri objednaní SSL certifikátu firmou alebo podnikateľom, pri uvedení IČO a IČ DPH sa DPH neuplatňuje, cena je finálna a platí tzv. "REVERSE CHARGE".
Služba je poskytovaná z Českej republiky a DPH si vyúčtuje a odvádza objednávateľ.

Neplatitelia DPH

DPH se neuplatňuje. Upozorňujeme na povinnosť k registrácii k DPH pokiaľ firma nie je platcom DPH!
Zdaniteľné osoby – neplatitelia DPH, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť a prijímajú službu z iných členských štátov Európskej únie, sú povinní sa zaregistrovať podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
Viacej informácií na financnasprava.sk

Fyzická osoba

Pri objednaní služby fyzickou osobou, bez uvedenia IČO alebo IČ DPH sa k cene automaticky pripočíta DPH vo výške 21 %. Toto DPH podľa zákona odvádza spoločnosť Web security s.r.o.

Štátna organizácia

Štátna organizácia, ktorá nemá IČ DPH bude hradiť cenu objednanej služby vrátane 21 % DPH.

›› Ak máte akékoľvek otázky k DPH, neváhajte nás kontaktovať pre upresnenie.

 

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum