SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia

Spoločnosť Web security sro, IČO: 06927351, adresa Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, spisová značka C 105154, kontaktný e-mail: info@sslmentor.sk (ďalej tiež len "spoločnosť"), vyhlásila tento dokument Zásad ochrany osobných údajov a vyhlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade s platnou legislatívou as osobnými údajmi zákazníkov nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi.

Týmto dokumentom poskytujeme zákazníkom informácie o spracovaní ich osobných údajov, o súvisiacich právach a ďalších povinnostiach, etky sa vzťahujú k projektu SSLmentor.cz. Tento dokument môže byť podľa potreby revidovaný a aktualizovaný.

Základné informácie

Považujeme všetky osobné údaje užívateľov a návštevníkov za dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 známom ako GDPR (SK verzia nariadení).
Spoločnosť je správcom aj spracovateľom osobných údajov.
Osobné údaje spracovávame ručne i automatizovane. Pre tieto úkony máme vytvorenú evidenciu činností, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Spracovávame iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie našich služieb.

SSL certifikáty

Získanie a spracovanie osobných údajov pre zabezpečenie TLS / SSL certifikátov sú nevyhnutné pre výkon zmluvy. Spracovávané údaje sa môžu líšiť podľa druhu certifikátu a sú vyžadované na základe špecifikácie CAB fóra (cabforum.org). DV a OV certifikáty sa riadi dokumenty Baseline Requirements, EV certifikáty Extended Validation Guidelines. Dokumenty štandardizujú vydávanie SSL certifikátov, popisujú požiadavky na certifikačnej autority a žiadateľa.

Zákaznický účet

Pri vytvorení zákazníckeho účtu požadujeme iba: e-mailovú adresu a fakturácia údaje. Tieto osobné údaje musíme spracovávať za účelom identifikácie zákazníka, autorizácia a prevádzkovanie zákazníckeho účtu, bez ktorého nie je možné využívať naše služby. Spracovanie osobných údajov nutných pre prevádzkovanie zákazníckeho účtu vykonávame aj po ukončení poskytovania služieb, a to za účelom možnosti objednávky ďalších služieb bez nutnosti vytvárať nový zákaznícky účet, lebo je to v záujme našej spoločnosti. Ďalej evidujeme IP adresa prístupu.
Na zákazníckom účtu je možné údaje kedykoľvek upraviť, aktualizovať.

Zákonné povinnosti

Osobné údaje spracovávame rovnako z dôvodov plnenia právnych povinností, zákonom o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi najmä z oblasti daní uchovávame dokumenty (v elektronickej alebo papierovej podobe) obsahujúci osobné údaje po zákonom stanovenú dobu.

Iné dôvody

Osobní údaje zákazníků používáme rovněž pro marketing a pro propagaci našich služeb. Nikdy neposkytujeme osobní údaje pro marketingové účely třetím stranám. Osobní údaj, kterým je e-mailová adresa, zpracováváme za účelem elektronického zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů naší společnosti, a to bez souhlasu v souladu s právními předpisy, neboť je to v oprávněném zájmu naší společnosti. Zasílání těchto obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odmítnout volbou na administrativním účtu.

Při návštěvě internetových stránek naší společnosti evidujeme IP adresu, polohu, prohlížeč, systém alebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím webových analytik Google a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Více o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete v příslušných zásadách.

Jsou osobní údaje poskytovány třetím osobám?

V případě, že objednané služby alebo jejich část zajišťujeme prostřednictvím jiných subjektů (např. certifikační autorita, smluvní dodavatel) poskytneme těmto třetím osobám osobní údaje, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném pro poskytnutí objednané služby. K tomuto nakládání s osobními údaji jsme oprávněni bez souhlasu, neboť bychom v opačném případě nebyli schopni splnit smlouvu a požadovanou službu poskytnout.

Za účelem poskytování služby zajištění SSL certifikátů jsou osobní údaje předávány certifikační autoritám a smluvním partnerům v Evropské unii a do Spolejných Států Amerických, a to jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo fyzické osoby. US společnosti jsou v souladu s EU-US Privacy Shield.

Cookie

Soubory cookie nám pomáhají k rozvoji našich služeb. Používáme je například k ukládání zákaznických nastavení, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a jejich chování. Dále například k identifikaci zařízení uživatele, k optimalizaci našich internetových stránek, k poskytování či nabízení individualizovaných služeb, pro služby třetích stran jako jsou Google, Facebook, Seznam a další, které využíváme.
Používáním našich služeb bere uživatel na vědomí, že můžeme použít některé alebo všechny druhy cookies a souhlasí, že můžeme na jeho zařízení, ze kterého přistupuje na naše stránky cookies, ukládat.
Pokud s tímto uživatel nesouhlasí, měl by přestat využívat naše internetové stránky alebo upraviť nastavení svého internetového prohlížeče. Uživatel může zablokovat cookies v nastavení svého prohlížeče, které umožňuje odmítnout přijetí všech alebo některých cookies.
Pokud uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na blokování všech cookies, je možné, že některé naše služby budou částečně nefunkční.
Naše webové stránky mohou cookies používat již v okamžiku jejich návštěvy uživatelem, pokud jeho internetový prohlížeč není nastaven tak, že cookies blokuje.

Kto má k osobným údajom prístup?

Přístup k osobním údajům v naší společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
Zaměstnanci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Kde osobné údaje uchovávame?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky. Pro zajištění našich služeb vybíráme takové poskytovatele, kteří jsou schopni garantovat zebezpečení jejich služeb a dodržují zásady pro ochranu osobních údajů. Vybíráme dodavatele s umístěním serverů v data centrech, které splňují min. podmínky standardu TIER 3+.

Ako sú osobné údaje zabezpečené?

Osobní údaje uživatelů chráníme pomocí moderních standardů. Komunikace mezi našimi webovými projekty a uživatelem je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování.
Pro přístup do administrace hesla zákazníků neuchováváme a neznáme je. Při přístupu porovnáváme otisky, které jsou generovány bezpečnými algoritmy.

Ako možno zaistiť editáciu alebo vymazanie osobných údajov?

Po přihlášení na zákaznický účet může uživatel editovat alebo smazat libovolné údaje. Pokud chce uživatel kompletně smazat všechny osobní údaje a data, které evidujeme, je nutné kontaktovat zákaznickou podporu.
Smazání zákaznického účtu je nevratný proces a je prováděn pouze na aktivní žádost uživatele.

Práva zákazníků související s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů má zákazník právo

  • získat potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány
  • získat informace o účelech zpracování
  • na výmaz osobních údajů, které ho týkají, pokud nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro další zpracování těchto osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti alebo proti šíření obchodních sdělení
  • odmítnout zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení
  • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je naše společnost zpracovává na základě souhlasu; Tímto odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne revidované, a to sa prejaví na dátume "posledné úpravy", ktoré je umiestnené nižšie.

Posledné úpravy 1. 6. 2018.

›› Ak máte akékoľvek otázky k týmto zásadám, neváhajte nás kontaktovať pre upresnenie. Tiež nás môžete kedykoľvek kontaktovať pre uplatnenie právami na výmaz.

 

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum