SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

SignTool

SignTool

Microsoft SignTool

Microsoft SignTool je nástroj príkazového riadka súčasťou Windows Software Development Kit (SDK), ktorý sa používa na digitálne podpisovanie súborov, ako sú spustiteľné EXE súbory a knižnice DLL. Tento nástroj umožňuje vývojárom zabezpečiť svoje aplikácie digitálnym podpisom, čo zvyšuje dôveru používateľov v autenticitu a integritu softvéru.

Inštalácia SignTool

  • Program SignTool je súčasťou Microsoft Windows Software Development Kit (SDK). Inštalátor je na stiahnutie na stránke Windows SDK.
  • Pomoc od spoločnosti Microsoft je na stránkach learn.microsoft.com/.../seccrypto/signtools podrobným vysvetlením syntaxe a parametrov.
Windows SDK

Základné príkazy

Príkaz na podpísanie vlastnej EXE aplikácie pomocou CODE Signing certifikátu. Pokiaľ nemáme nastavenú cestu k súboru, je nutné ju špecifikovať.

signtool sign /debug /n "web security" /fd SHA256 MyApp.exe

Základné parametry

  • /debug - vypisuje informácie o ladení
  • /n SubjectName - vyberá podpisový certifikát podľa názvu predmetu; Je možné zadať iba časť názvu.
  • /a - utomaticky vyberie najlepší podpisový certifikát
  • /t URL - voľba servera časovej pečiatky
  • /fd certHash - špecifikácia hashovacieho algoritmu, povinný parameter (sha256, sha384)
  • /d Desc - špecifikácia podpisovaného kódu

Ukážky syntaxe

signtool sign /a /fd SHA256 MyApp.exe
signtool sign /t http://time.certum.pl /a /fd SHA256 MyApp.exe
signtool sign /t http://timestamp.digicert.com /a /fd SHA384 "C:\path\to\MyApp.exe"
signtool sign /t http://time.certum.pl /n "MyCompany cert" /fd SHA256 /d "test code" MyApp.exe
Code signing - sign the SW

Späť na Nápovedu
Našli ste chybu alebo niečomu nerozumiete? Napíšte nám!

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum