SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

OpenSSL

OpenSSL (www.openssl.org) je univerzálna kryptografická knižnica národné implementačné protokoly TLS, SSL a nástroje pre prácu s protokolmi.

OpenSSL pro Windows

Funkčná OpenSLL pre systémy Windows je na stiahnutie na https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html. Pre generovanie a ľahkú prácu s kľúčmi je dostatočná verzia Win32 alebo Win64 OpenSSL v najnovšej verzii (cca 3MB Installer).

OpenSSL pro Mac OSX

Ako inštalovať OpenSSL na Mac k dispozícii na macappstore.org.