SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

OpenSSL

OpenSSL (www.openssl.org) je univerzálna kryptografická knižnica národné implementačné protokoly TLS, SSL a nástroje pre prácu s protokolmi.
 

OpenSSL

OpenSSL pro Windows

Funkčná OpenSLL pre systémy Windows je na stiahnutie na https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html. Pre generovanie a ľahkú prácu s kľúčmi je dostatočná verzia Win32 alebo Win64 OpenSSL v najnovšej verzii (cca 3MB Installer).
 

Príkaz pre zistenia verzie OpenSSL s prepínačom "version -a" vypíše kompletný informáciu o verzii.

openssl version -a

 

Pre správnu funkciu OpenSSL v príkazovom riadku Windows musíte nastaviť Systémovú premennú: Path do ktorej vložíte cestu adresára /bin inštalácie OpenSSL.
Windows 8 - Systém -> Rozšírené nastavenia systému -> Premenné prostredia ... -> Systémové premenné -> Path -> za posledný obsah doplniť ";C:\cesta\OpenSSL-Win64\bin".
Windows 10 - Systém -> Rozšírené nastavenia systému -> Premenné prostredia ... -> Systémové premenné -> Path -> Nový a doplniť opäť cestu, napr. C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin".

OpenSSL pro Mac OSX

Ako inštalovať OpenSSL na Mac k dispozícii na macappstore.org.

OpenSSL kuchárka

Máte záujem o podrobnejšie informácie o OpenSSL a prácu s touto knižnicou? Potom je tu zadarmo na stiahnutie OpenSSL Cookbook By Ivan Ristić s vyčerpávajúcimi informáciami o vlastnostiach a príkazoch tejto knižnice.
 

OpenSSL - command line

Späť na Nápovedu
Našli ste chybu alebo niečomu nerozumiete? Napíšte nám!