SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

openssl

openssl

Generovanie kľúčov a žiadosti o certifikát v OpenSSL

Vytvorenie žiadosti o certifikát a privátneho kľúča možno v OpenSSL vyrieši jedným príkazom a zadaním potrebných informácií.

OpenSSL

Pre prácu s certifikátmi je potreba mať nainštalovanú knižnicu OpenSSL. Na stránke OpenSSL pro Windows a Mac OSX nájdete návod a odkazy na stiahnutie.

Generovanie žiadosti o certifikát (CSR) a privátneho kľúča

Príkaz vytvorí súčasne privátny kľúč a tiež žiadosť o certifikát. Pre umiestnenie súborov do iného adresára je nutné špecifikovať cestu.

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out request.csr -keyout private.key

Pre generovanie kľúčov a žiadosti o SSL certifikát je dôležité, aby žiadosť obsahovala správne informácie, ako je názov domény a ďalšie požadované dáta. Voľba rsa:2048 znamená nastavenie dĺžky kľúča. Pre vyššiu bezpečnosť je možné nastaviť rsa:3072 alebo rsa:4096.
Dôležité! Vždy musíte vyplniť názov domény a kód krajiny podľa ISO normy. Položku "A challenge password" necháváte prázdnu!

OpenSSL - Generovanie kľúčov

Overenie žiadosti o certifikát (CSR)

Pre overenie, či je CSR (Certificate Signing Request) správny môžeme spustiť príkaz s pridaným parametrom "-verify". Je vhodné vykonať overenie pred odoslaním žiadosti certifikačnej autorite. Prípadne odporúčame otestovať CSR pomocou online služby Check your CSR od spoločnosti DigiCert.

openssl req -in request.csr -text -noout -verify

Zadávané informácie v žiadosti o certifikát

Pre generovanie kľúčov a žiadosti o certifikát je dôležité, aby žiadosť obsahovala správne informácie, ako je názov domény a ďalšie požadované dáta.

Pri generovaní sa zadávajú nasledujúce informácie (za šípkou je uvedený príklad vyplnenie):

 • Common name [CN]: názov domény -> www.domenaxyz.sk
 • Organization [O]: presné méno firmy, majiteľa domény -> Web security s.r.o.
 • Organizational unit [OU]: oddelenie spoločnosti -> internet/e-shop/it/...
 • City/locality [L]: mesto -> Bratislava
 • State/province [S]: štát, provincia -> Slovakia
 • Country/region [C]: kód krajiny podľa normy ISO -> SK
 • Key Size: 2048 bit

Názov domény odporúčame zadať presne ako je nastavené. Aj keď certifikačnej autority vkladajú zdarma do certifikátu pre jednu doménu obe varianty, teda tvar s a bez www pred názvom domény, u multidoménových certifikátov sa obe varianty nevkladajú.

Country/region [C]:

Kód krajiny je nutné zadať presne podľa ISO a to VEĽKÝMI PÍSMENAMI.

 • SK - Slovensko
 • CZ - Česká republika
 • HU - Maďarsko
 • AT - Rakousko
 • PL - Polsko
 • DE - Německo
 • GB - Velká Británie

Kód krajiny je nutné zadať presne podľa ISO a to VEĽKÝMI PÍSMENAMI.
Prehľad ISO kódov štátov nájdete na stránkach International Organization for Standardization www.iso.org.

Minimum informácií pre DV certifikáty

Doménové certifikáty (DV) obsahujú len informáciu o doméne a všetky ďalšie vložené dáta v žiadosti sú zmazané. Informácie v subjektu certifikátu u Comodo positiveSSL sú iba:

 • CN = domenaxyz.cz
 • OU = PositiveSSL
 • OU = Domain Control Validated

Minimum informácií, ktoré je nutné zadať aby bol certifikát vystavený sú Common name [CN] a Country/región [C]. Odporúčame však vyplniť všetky informácie z dôvodu možného odmietnutia žiadosti zo strany niektorej certifikačnej autority.

Späť na Nápovedu
Našli ste chybu alebo niečomu nerozumiete? Napíšte nám!

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum