SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Nejdůvyryhodnější EV certifikáty

EV (Extended Validation) certifikáty jsou nejdůvěryhodnější SSL certifikáty. Tyto certifikáty zajišťují standardní zabezpečenou HTTPS komunikaci a současně zobrazují název společnosti pro kterou byl certifikát vystaven v adresním řádku prohlížečě s výrazným zeleným pozadím.

Jak probíhá validace EV SSL/TLS certifikátu?

EV SSL certifikáty jsou nejdůvěryhodnější certifikáty a tomu odpovídá i proces důkladné validace. Oproti OV validaci (ověření majitele domény, ověření společnosti žadatele, finální validace formou telefonického ověření kontaktní osoby) je ještě ověřován zaměstnanecký poměr kontaktní osoby ve společnosti žádající o certifikát. Postup validace i pravidla ověření jsou pro všechny certifikační autority přibližně totožná.

 1. 1.
  Ověření domény

  Pro úspěšné splnění požadavku na ověření domény je potřeba prokázat, že majitelem domény je žadatel o certifikát. Certifikační autorita majitele domény ověřuje v databázi WHOIS, např. pro domény CZ v registru CZ.NIC. Žadatel o certifikát musí mít údaje na WHOIS aktuální a shodné se žádostí o certifikát.
  Některé certifikační autority validaci domény provádí zasláním ověřovacího e-mailu stejným způsobem jako u doménové validace.

 2. 2.
  Ověření společnosti

  Certifikační autorita ověřuje kompletně společnost, která žádá o certifikát, ve veřejné databázi (pro české firmy v Obchodním rejstříku). Je tedy nutné, aby všechny veřejné informace byly stejné jako ve vyplněné objednávce. V případě že nelze jednoduše validovat společnost, existují alternativní způsoby ověření například pomocí vzorových formulářů, které se volí podle situace.

 3. 3.
  Ověření zaměstnaneckého poměru kontaktní osoby

  Zaměstnanecký poměr kontaktní osoby se ověřuje pomocí dodaného formuláře od certifikační autority, který potvrzuje kompetentní osoba v organizaci (HR manažer, vedoucí, ...). Tato osoba je následně validována telefonním ověřením. Zaměstnanecký poměr kontaktní osoby se ověřuje pomocí dodaného formuláře od certifikační autority, který potvrzuje kompetentní osoba v organizaci (HR manažer, majitel, vedoucí). Tato osoba je poté validována telefonickým ověřením.

 4. 4.
  Ověření telefonu

  Ověření telefonického kontaktu provádí certifikační autorita na základě autoritativní databáze 3. stran. Certifikační autorita Comodo respektuje pouze Duns & Bradstreet alebo Hoovers.com. Autority skupiny Symantec/Digicert získávají údaje z telefonních seznamů jako jsou zlatestranky.cz alebo 1188.cz.

 5. 5.
  Finální telefonické ověření

  Pokud má CA provedeno veškeré ověření žadatele, provádí finální call. Toto ověření probíhá standardně v anglickém jazyce a pracovník CA se dotazuje na běžné věci jako název společnosti, název domény, ověřuje si, zda bylo žádáno o certifikát. Tento hovor je krátký a zvládne jej i osoba s minimální znalostí anglického jazyka.
  Certifikační autorita Comodo provádí automatizovaný hovor, kdy nejdříve zašle e-mail s odkazem na validační stránku, kde je možné vyberat termín zavolání. Nejvhodnější volba je "Call now". Jedná se o automatizovaný proces zpětného volání, kdy je žadateli sdělen telefonicky ověřovací kód, který se vloží do formuláře.

Průměrná doba vystavení EV SSL certifikátu je 3-5 pracovních dní. Pokud však certifikační autorita není schopna dohledat potřebné informace, vyžádá si dodatečné ověření pomocí formulářů a vystavení certifikátu se tak prodlužuje.

SSLmentor doporučuje

EV SSL certifikáty

Pouze EV certifikáty zajistí uvedení názvu společnosti v adresním řádku v prohlížeče. EV SSL certifikáty nabízí na internetu nejvyšší důvěryhodnost spolu s bezpečnou HTTPS komunikací.