SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

Organization Validation

Organization Validation

Firemné overenie

OV (Organization Validation) sú firemné SSL certifikáty, ktoré obsahujú informácie o spoločnosti na základe vykonanej validácie, ktorá sa vykonáva manuálne, tj preveruje sa žiadateľ o certifikát a tiež sa vykonáva verbálna validácia žiadateľa zavolaním na existujúce telefónne číslo z verejnej databázy.

Ako prebieha validácia firemného SSL certifikátu?

OV SSL certifikáty prechádzajú kompletným procesom manuálnej validácie, kedy dochádza k overeniu majiteľa domény, spoločnosti žiadateľa a súčasne prebieha verbálna validácia formou telefonického overenia kontaktnej osoby. Postup validácie aj pravidlá overenia sú pre všetky certifikačné autority približne totožné.

 1. Overenie domény

  Pre úspešné splnenie požiadavky na overenie domény je potrebné preukázať, že majiteľom domény je žiadateľ o certifikát. Certifikačná autorita majiteľa domény overuje v databáze WHOIS, napr. pre domény CZ v registri CZ.NIC. Žiadateľ o certifikát musí mať údaje na WHOIS aktuálne a zhodné so žiadosťou o certifikát.
  Niektoré certifikačné autority validáciu domény vykonáva zaslaním overovacieho e-mailu rovnakým spôsobom ako u doménovej validácie.

 2. Overenie spoločnosti

  Certifikačná autorita overuje kompletne spoločnosť, ktorá žiada o certifikát, vo verejnej databázu (pre firmy v Obchodnom registri). Je teda nutné, aby všetky verejné informácie boli rovnaké ako vo vyplnenej objednávke. V prípade, že nie je možné jednoducho validovať spoločnosť, existujú alternatívne spôsoby overenia napríklad pomocou vzorových formulárov, ktoré sa volia podľa situácie.

 3. Overenie telefónu

  Overenie telefonického kontaktu vykonáva certifikačná autorita na základe autoritatívnej databáza 3. strán. Certifikačná autorita Comodo rešpektuje iba Duns&Bradstreet alebo Hoovers.com. Autority skupiny Symantec/Digicert získavajú údaje z telefónnych zoznamov ako sú zlatestranky.sk alebo 1188.sk.

 4. Finálne telefonické overenie

  Ak má CA vykonané všetky overenia žiadateľa, vykonáva finálny call. Toto overenie prebieha štandardne v anglickom jazyku a pracovník CA sa pýta na bežné veci ako názov spoločnosti, názov domény, overuje si, či bolo žiadané o certifikát. Tento hovor je krátky a zvládne ho aj osoba s minimálnou znalosťou anglického jazyka.
  Certifikačná autorita Comodo vykonáva automatizovaný hovor, kedy najskôr zašle e-mail s odkazom na validačnú stránku, kde je možné vyberať termín zavolania. Najvhodnejšia voľba je "Call now". Jedná sa o automatizovaný proces spätného volania, kedy je žiadateľovi oznámený telefonicky overovací kód, ktorý sa vloží do formulára.

Priemerná doba vystavenia OV SSL certifikátu je 2-3 pracovné dni. Ak sú všetky informácie dostupné a firma je zavedená a funkčná, je možné získať OV certifikát aj za jeden deň. Ak však certifikačná autorita nie je schopná dohľadať potrebné informácie, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulárov a vystavenie certifikátu sa tak predlžuje.

Späť na Nápovedu
Našli ste chybu alebo niečomu nerozumiete? Napíšte nám!

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum