SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

Sectigo S/MIME

Sectigo S/MIME

Sectigo S/MIME Enterprise

Osobný certifikát Sectigo S/MIME Enterprise Certificate je vystavovaný firemným zákazníkom a obsahuje informácie o firme a meno majiteľa certifikátu. Certifikačná autorita validuje okrem e-mailovej schránky aj spoločnosť a autorizuje osobu žiadateľa. Na overenie firmy certifikačná autorita Sectigo používa verejné databázy D&B (DUNS) v ktoré musí byť uvedené platné telefónne číslo. Súčasne autorita overuje aj existenciu žiadateľa o certifikát.
Sectigo S/MIME Enterprise certifikát je vhodný pre firemnú elektronickú komunikáciu, a to ako internú tak aj pre komunikáciu s partnermi.

Firemný e-mailový elektronický podpis

Sectigo Personal Authentication S/MIME Certifikáty sú výhodné a dostupné riešenia používané na zabezpečenie elektronickej komunikácie. Osobné certifikáty umožňujú šifrovať a digitálne podpisovať e-mailovú komunikáciu, ponúkať dvojfaktorové overovanie užívateľov, zabezpečovať dôležité dokumenty zasielané po sieti. Osobné certifikáty najčastejšie slúžia na podpisovanie e-mailov a podpisovanie dokumentov (dokumenty Microsoft® Office, formátu PDF a OpenOffice). Certifikáty sú plne dôveryhodné vo všetkých populárnych e-mailových klientoch a internetových prehliadačoch.

Ceny

 59,90 € ročne (Celkom: 59,90 €)
 52,25 € ročne (Celkom: 104,50 €)

Ceny bez DPH.

Cena zahŕňa: získanie S/MIME certifikátu, základná technická podpora k objednávke
Viac-ročné - konečná viacročná cena je uvedená v zátvorke.
Platby - prijímame platby kartou, PayPal a bankovým prevodom.

Vlastnosti a výhody - Sectigo S/MIME Enterprise

Podpísanie e-mailov

Podpísaný e-mail osobným certifikátom zabezpečuje integritu obsahu e-mailu proti zmene, potvrdzuje odosielateľa e-mailu. Umožňuje šifrovať správy.

Podpísanie dokumentov

Podpísaný dokument nemožno zmeniť alebo upraviť, bez toho by bol zrušený elektronický podpis. Podpísaný dokument nesie informáciu signatára.

Autentizácia

Autorizacia používateľa pomocou osobného certifikátu je vysokým štandardom zabezpečenia prístupu do aplikácií. Využívané napr. Bankami.

Šifrovanie

Šifrovaním sa dáta prevádzajú pomôcou asymetrickej kryptografie na dáta šifrované. Šifrované dáta sú čitateľné iba pre majiteľa dešifrovacieho kľúča (privátneho kľúča).

SSLmentor

SSLmentor odporúča

Firemný certifikát Sectigo S/MIME Enterprise obsahuje kompletné informácie o spoločnosti a podpisujúcej osobe. Je vhodným certifikátom na použitie vo firemnej elektronickej komunikácii.

Viac informácií o Sectigo S/MIME Enterprise

Čo by ste mali vedieť pred zadaním objednávky.

Firemný S/MIME certifikát

Certifikačná autorita musí overit identitu organizácie a žiadateľa

Overenie žiadateľa o osobný certifikát sa vykonáva na základe firemných validačných štandardov OV (Organization Validation). Certifikačná autorita najskôr overí existenciu firmy a adresu, najčastejšie v obchodnom registri. Následne sa overí existencia telefónneho čísla. CA Sectigo primárne uznáva databázu D&B (Duns&Bradstreet). Ak databáza D&B obsahuje staré alebo chýbajúce telefónne číslo, záznamy je potrebné aktualizovať. Aktualizácia však trvá približne 15 dní. Alternatívou sú aj iné verejné databázy, avšak ich aurotita musí akceptovať.
Po overení spoločnosti autorita overuje totožnosť osoby žiadateľa na objednávke. Je nutné dodať kópiu občianskeho preukazu, ktorý sa musí zhodovať s menom kontaktnej osoby. Je nutné dodať čitateľnú kópiu preukazu totožnosti s fotografiou.
Po overení všetkých informácií certifikačná autorita vykoná zavolanie zákazníkovi pomocou overeného firemného telefónneho čísla. Ak je všetko v poriadku, po konečnom overení je certifikát vydaný.

Viac informácií o overení S/MIME certifikátů je k dispozícii na sectigo.com: Validation Requirements for Personal Authentication Certificates.

Ako dlho trvá získanie certifikátu Sectigo S/MIME Enterprise

Certifikačná autorita vykonáva základné firemné overenie

Certifikačná autorita overuje právnu identitu organizácie a overuje osobu žiadateľa z objednávky. Ak má certifikačná autorita dostatočnú dokumentáciu a prebehne telefonické overenie, vydanie certifikátu trvá 1 až 5+ dní.

Obnovenie certifikátu (RENEW)

Sectigo S/MIME Enterprise certifikát je nutné obnoviť pred vypršaním jeho platnosti

Odporúčame začať s obnovou SSL certifikátu, ktorého platnosť končí, cca. 15-30 dní pred expiráciou. Obnovenie osobného certifikátu je prakticky totožné ako žiadosť o nový, a preto nie je rýchlejšie. Ak potrebujete pokračovať v podpisovaní, rozhodne si nenechávajte obnovenie na poslednú chvíľu.

Svoj certifikát Sectigo S/MIME Enterprise si u nás môžete obnoviť bez problémov, aj keď ste si ho pôvodne objednali od iného dodávateľa. Vždy máme lepšie ceny ako certifikačná autorita!

Vlastnosti S/MIME certifikátu

Osobní certifikáty jsou funkční napříč širokou škálou platforem a aplikací

Kompatibilita
Client OS: Windows 11/10/8/7 Vista, XP, 2000, Mac OS X, Snow Leopard, Linux Client OS
Server OS: Windows Server 2008, 2003, 2000, Linux, UNIX, Solaris, Novell
Web Server: Microsoft IIS7, IIS6, Apache, Tomcat, IBM HTTP, Weblogic, Cobalt

Zabezpečenie
Zabezpečenie e-mailovej komunikácie so silným 256-bitovým šifrovaním a digitálnym podpisom.
Minimálna dĺžka šifrovacieho kľúča: RSA/DSA 2048 bit.

Dokumenty
Podpora podpisovania Microsoft® Office a OpenOffice documents. Podpisovanie PDF súborov.

Dôležité informácie

Doplňujúce informácie k osobnému certifikátu

Komunikácia so štátnou správou
Ponúkané komerčné certifikáty nie sú určené na komunikáciu so štátnou správou! Pre komunikáciu so štátnou správou je potrebné získať Kvalifikovaný elektronický podpis.

Podpisovanie PDF dokumentov
PDF súbory je možné bez problému s certifikátmi podpisovať. Komerčné osobné certifikáty sú primárne určené na podpisovanie a šifrovanie e-mailov a na autentizáciu užívateľa. V programe Adobe Acrobat Reader nemajú plnú dôveryhodnosť, pretože nemajů podporu Adobe Acrobat AATL (Adobe Approved Trust List).
V našej nápověde publikujeme návod - ako nastaviť dôveryhodnosť komerčných certifikátov pre ich plnú funkčnosť.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum