SSLmentor

Kvalitné TLS/SSL certifikáty pre webové stránky a internetové projekty.

Sectigo S/MIME

Sectigo S/MIME

Sectigo Pro S/MIME

Osobný certifikát Sectigo Pro S/MIME Certificate obsahuje meno majiteľa certifikátu. Certifikačná autorita validuje okrem e-mailovej schránky aj osobu žiadateľa, čo prebieha zaslaním kópie osobnej dokumentácie do autority. Toto overenie je nutné, pretože certifikačná autorita garantuje vystavenie certifikátu osobe, ktorá o certifikát žiada. Certifikát Sectigo Pro S/MIME s uvedením mena je ideálny certifikát pre osobnú elektronickú komunikáciu.

UPOZORNENIE: CA sectigo teraz vystavuje tieto certifikáty iba s firemnou validáciou (s.r.o., a.s.), už nie je možné tento certifikát získať ako fyzická osoba.

Osobný e-mailový elektronický podpis

Sectigo Personal Authentication S/MIME Certifikáty sú výhodné a dostupné riešenia používané na zabezpečenie elektronickej komunikácie. Osobné certifikáty umožňujú šifrovať a digitálne podpisovať e-mailovú komunikáciu, ponúkať dvojfaktorové overovanie užívateľov, zabezpečovať dôležité dokumenty zasielané po sieti. Osobné certifikáty najčastejšie slúžia na podpisovanie e-mailov a podpisovanie dokumentov (dokumenty Microsoft® Office, formátu PDF a OpenOffice). Certifikáty sú plne dôveryhodné vo všetkých populárnych e-mailových klientoch a internetových prehliadačoch.

Ceny

 42,70 € ročne (Celkom: 42,70 €)
 37,75 € ročne (Celkom: 75,50 €)

Ceny bez DPH.

Cena zahŕňa: získanie S/MIME certifikátu, základná technická podpora k objednávke
Viac-ročné - konečná viacročná cena je uvedená v zátvorke.
Platby - prijímame platby kartou, PayPal a bankovým prevodom.

Vlastnosti a výhody - Sectigo Pro S/MIME

Podpísanie e-mailov

Podpísaný e-mail osobným certifikátom zabezpečuje integritu obsahu e-mailu proti zmene, potvrdzuje odosielateľa e-mailu. Umožňuje šifrovať správy.

Podpísanie dokumentov

Podpísaný dokument nemožno zmeniť alebo upraviť, bez toho by bol zrušený elektronický podpis. Podpísaný dokument nesie informáciu signatára.

Autentizácia

Autorizacia používateľa pomocou osobného certifikátu je vysokým štandardom zabezpečenia prístupu do aplikácií. Využívané napr. Bankami.

Šifrovanie

Šifrovaním sa dáta prevádzajú pomôcou asymetrickej kryptografie na dáta šifrované. Šifrované dáta sú čitateľné iba pre majiteľa dešifrovacieho kľúča (privátneho kľúča).

SSLmentor

SSLmentor odporúča

Certifikát Sectigo Pro S/MIME vďaka validácii osoby obsahuje viditeľne meno majiteľa certifikátu v podpísaných e-mailoch a dokumentoch. Je ideálnym certifikátom na osobné použitie v elektronickej komunikácii.

Viac informácií o Sectigo Pro S/MIME

Čo by ste mali vedieť pred zadaním objednávky.

Osobný S/MIME certifikát

Certifikačná autorita musí overit identitu žiadateľa

Overenie osoby žiadateľa z objednávky vyžaduje overenie identity osoby. Vykonáva sa zaslaním kópie občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu, cestovného pasu. Meno na úradne vydanom preukaze totožnosti s fotografiou sa musí zhodovať s osobou žiadajúcou o certifikát. Je nutné poskytnúť čitateľnú kópiu preukazu totožnosti s fotografiou.
Po overení dokladu je žiadateľovi o certifikát zaslaný overovací e-mail na e-mailovú adresu, ktorá má byť uvedená v certifikáte. Tento e-mail je nutné potvrdiť a pokiaľ je všetko v poriadku, certifikačná autorita vystaví certifikát.

Viac informácií o overení S/MIME certifikátů je k dispozícii na sectigo.com: Validation Requirements for Personal Authentication Certificates.

Ako dlho trvá získanie certifikátu Sectigo Pro S/MIME

Certifikačná autorita overuje žiadateľa o certifikát

Pokiaľ je certifikačnej autorite dodaná kópia osobného dokladu, je vykonané overenie e-mailu a certifikát vystavený. Vydanie certifikátu trvá 1 až 3+ dní.

Obnovenie certifikátu (RENEW)

Sectigo Pro S/MIME certifikát je nutné obnoviť pred vypršaním jeho platnosti

Odporúčame začať s obnovou SSL certifikátu, ktorého platnosť končí, cca. 15-30 dní pred expiráciou. Obnovenie osobného certifikátu je prakticky totožné ako žiadosť o nový, a preto nie je rýchlejšie. Ak potrebujete pokračovať v podpisovaní, rozhodne si nenechávajte obnovenie na poslednú chvíľu.

Svoj certifikát Sectigo Pro S/MIME si u nás môžete obnoviť bez problémov, aj keď ste si ho pôvodne objednali od iného dodávateľa. Vždy máme lepšie ceny ako certifikačná autorita!

Vlastnosti S/MIME certifikátu

Osobní certifikáty jsou funkční napříč širokou škálou platforem a aplikací

Kompatibilita
Client OS: Windows 11/10/8/7 Vista, XP, 2000, Mac OS X, Snow Leopard, Linux Client OS
Server OS: Windows Server 2008, 2003, 2000, Linux, UNIX, Solaris, Novell
Web Server: Microsoft IIS7, IIS6, Apache, Tomcat, IBM HTTP, Weblogic, Cobalt

Zabezpečenie
Zabezpečenie e-mailovej komunikácie so silným 256-bitovým šifrovaním a digitálnym podpisom.
Minimálna dĺžka šifrovacieho kľúča: RSA/DSA 2048 bit.

Dokumenty
Podpora podpisovania Microsoft® Office a OpenOffice documents. Podpisovanie PDF súborov.

Dôležité informácie

Doplňujúce informácie k osobnému certifikátu

Komunikácia so štátnou správou
Ponúkané komerčné certifikáty nie sú určené na komunikáciu so štátnou správou! Pre komunikáciu so štátnou správou je potrebné získať Kvalifikovaný elektronický podpis.

Podpisovanie PDF dokumentov
PDF súbory je možné bez problému s certifikátmi podpisovať. Komerčné osobné certifikáty sú primárne určené na podpisovanie a šifrovanie e-mailov a na autentizáciu užívateľa. V programe Adobe Acrobat Reader nemajú plnú dôveryhodnosť, pretože nemajů podporu Adobe Acrobat AATL (Adobe Approved Trust List).
V našej nápověde publikujeme návod - ako nastaviť dôveryhodnosť komerčných certifikátov pre ich plnú funkčnosť.

CA Sectigo
CA RapidSSL
CA Thawte
CA GeoTrust
CA DigiCert
CA Certum