SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Objednávka Certum Commercial SSL Wildcard

Ak máte u nás už vytvorený účet, přihlaste sa prosím, a pokračujte v objednávke.
Objednaný certifikát je možné uhradiť on-line platobnou kartou, PayPalom, bankovým prevodom (FIO banka). Na požiadanie vystavíme daňový doklad pred uhradením.

Technické detaily certifikátu
*.
Celý názov domény pre objednávaný certifikát (napr. www.domenaxyz.sk).
U objednávky multi-domain SSL vložte názov primárnej domény.
Voľba doby platnosti certifikátu.
Ak predlžujete existujúci certifikát zvoľte "Obnova (Renew)".
Ak predlžujete certifikát zakúpený u iného dodávateľa, zvoľte tiež "Obnova (Renew)".
84,90 € (102,73 € s DPH)

Finálna koncová cena bude bez DPH pri zadaní IČ u fakturačných údajov. DPH odvádza objednávateľ (reverse-charge).

Nemáte-li žiadosť o certifikát (CSR), ponechajte prázdne a pokračujte v objednávke.
Žiadosť si ľahko následne vygenerujete v administráciu, v detaile certifikátu, po dokončení objednávky.
Zvoľte spôsob validácie domény.
E-mailová schránka
» Vyberte schránku, na ktorý autorita zašle validačnú e-mail pre potvrdenie vlastníctva domény.
Ak schránku nemáte, objednávku dokončite a e-mail si na svoje doméne aktivujte.
Alternatívne validácie (DNS, FTP)
» Nastavuje sa následne v detaile objednávky SSL certifikátu.
Multi-doménové certifikáty
» Nastavenie jednotlivých potvrdzujúcich e-mailov bude možné upraviť v detailu certifikátu.

Dôležité informácie pre viac-ročné webové SSL certifikáty:
Bezpečnostné pravidlá umožňujú vystaviť webový SSL certifikát na max. 398 dní. Z tohto dôvodu sú viacročné SSL certifikáty vystavované na 1 rok s následnou obnovou zdarma. Po vystavení certifikátu sa nedá platnosť skrátiť, požadovať vrátenie nevyužitého obdobie alebo zmeniť názov domény.

Technický a autorizačný kontakt
Pre DV certifikáty dostačuje vyplniť iba Tech. kontakt. Pre firemné a EV SSL nezabudnite vyplniť aj autorizačný kontakt, ak je iný.
Telefón zadávajte ideálne v tvare: +421.123456789
Technický a autorizačný kontakt sú zhodné
Autorizačná osoba pre objednávky EV a OV certifikátov bude kontaktovaná certifikačnou autoritou pri telefonickom overovaní.
U DV certifikátov dostačuje vyplniť iba Tech. kontakt.
Pro firemné a EV certifikáty vyplňte verejný telefón spoločnosti.
Telefón zadávajte ideálne v tvare: +421.123456789
Fakturačné údaje

Upozornenie: Na základe fakturačných údajov bude vytvorený nový administratívny účet s vloženým e-mailom, ktorý bude súčasne slúžiť ako LogIn.
Neplatiteľ DPH, ktorý nakupuje služby z EU, je povinný mať registráciu pre daň z pridanej hodnoty a z prijatej služby odviesť daň v sadzbe dane 20%.

Súhlas s podmienkami
Ak vyplníte pole Poznámka, po dokončení sa budeme vašej objednávkou zaoberať individuálne a nevybaví sa automaticky.