SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Objednávka Comodo Code Signing

Ak máte u nás už vytvorený účet, přihlaste sa prosím, a pokračujte v objednávke.
Objednaný certifikát je možné uhradiť on-line platobnou kartou, PayPalom, bankovým prevodom (FIO banka). Na požiadanie vystavíme daňový doklad pred uhradením.

Technické detaily certifikátu
Názov firmy žiadajúci o CODE certifikát.
Voľba doby platnosti certifikátu.
Žiadate o nový certifikát? Ponechajte voľbu NIE.
Zvoľte ÁNO iba keď obnovujete existujúci certifikát.
Zvoľte typ SW, pre ktorý budete CODE certifikát primárne využívať.
94,90 € (113,88 € s DPH)

Finálna koncová cena bude bez DPH pri zadaní IČ u fakturačných údajov. DPH odvádza objednávateľ (reverse-charge).

Asistencia / Kupón
Asistované získanie SSL certifikátu a nastavenie HTTPS komunikácie. Cena 24,90 € (29,88 € s DPH)

  Zaistenie SSL certifikátu od A-Z. Od generovania žiadosti po nastavení webových stránok. Upresnenie služby asistencie...


overiť
Žiadateľ o certifikát
Žiadateľ o EV alebo firemný certifikát je starostlivo validovaný. Vyplňte celý názov firmy a adresu.
Verejné telefónne číslo firmy, na ktoré certifikačná autorita môže zavolať.
Technický a autorizačný kontakt
Pre DV certifikáty dostačuje vyplniť iba Tech. kontakt. Pre firemné a EV SSL nezabudnite vyplniť aj autorizačný kontakt, ak je iný.
Telefón zadávajte ideálne v tvare: +421.123456789
Technický a autorizačný kontakt sú zhodné
Autorizačná osoba pre objednávky EV a OV certifikátov bude kontaktovaná certifikačnou autoritou pri telefonickom overovaní.
U DV certifikátov dostačuje vyplniť iba Tech. kontakt.
Pro firemné a EV certifikáty vyplňte verejný telefón spoločnosti.
Telefón zadávajte ideálne v tvare: +421.123456789
Fakturačné údaje

Upozornenie: Na základe fakturačných údajov bude vytvorený nový administratívny účet s vloženým e-mailom, ktorý bude súčasne slúžiť ako LOGIN.
 Neplatiteľ DPH, ktorý nakupuje služby z EÚ, je povinný mať registráciu pre daň z pridanej hodnoty a z prijatej služby odviesť daň v sadzbe dane 20 %.

Súhlas s podmienkami
Ak vyplníte pole Poznámka, po dokončení sa budeme vašej objednávkou zaoberať individuálne a nevybaví sa automaticky.