SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

Objednávka GeoTrust True BusinessID Multi-Domain

Ak máte u nás už vytvorený účet, přihlaste sa prosím, a pokračujte v objednávke.
Objednaný certifikát je možné uhradiť on-line platobnou kartou, PayPalom, bankovým prevodom (FIO banka). Na požiadanie vystavíme daňový doklad pred uhradením.

Technické detaily certifikátu
Názov domény pre objednávaný certifikát.
U objednávky multi-domain SSL vložte názov primárnej domény.
Voľba doby platnosti certifikátu.
Žiadate o nový certifikát? Ponechajte voľbu NIE.
Zvoľte ÁNO iba keď obnovujete existujúci certifikát.
189,90 € (229,78 € s DPH)

Finálna koncová cena bude bez DPH pri zadaní IČ u fakturačných údajov. DPH odvádza objednávateľ (reverse-charge).

Žiadosť o certifikát (CSR) nemusíte teraz vyplňovať. CSR si sami vygenerujete v administrácii v detaile objednávky alebo doplníte neskôr. O vlastný CSR požiadajte administrátora vášho servera.
Vyberte e-mail, na ktorý autorita zašle validačne informácie pre potvrdenie vlastníctva domény.
Zvoľte počet ďalších domén pre zabezpečenie k hlavnej doméne a doplňte ich názvy.

Dôležité informácie pre webové SSL certifikáty !!!
Certifikačná autorita Sectigo (Comodo) vystavuje od 19. augusta certifikáty podľa nových pravidiel iba na 1 rok! Pri objednaní viacročného SSL certifikátu bude nutné vykonať po roku obnovu na ktorú budete upozornení.
CA Digicert (RapidSSL, Thawte, Geotrust) vystavuje SSL certifikáty s platnosťou na 2 roky len do 28. 8. 2020 a ďalej bude tiež vystavovať iba na 1 rok.
Objednať akýkoľvek SSL certifikát na viac rokov za zvýhodnené ceny bude stále možné! Nové pravidlá sa prispôsobujú požiadavkám prehliadačov na skracovanie doby platnosti SSL certifikátu.

Žiadateľ o certifikát
Žiadateľ o EV alebo firemný certifikát je starostlivo validovaný. Vyplňte celý názov firmy a adresu.
Verejné telefónne číslo firmy, na ktoré certifikačná autorita môže zavolať.

Žiadateľ o certifikát je spoločnosť (príp. osoba), ktorú bude certifikačná autorita validovať.

Technický a autorizačný kontakt
Pre DV certifikáty dostačuje vyplniť iba Tech. kontakt. Pre firemné a EV SSL nezabudnite vyplniť aj autorizačný kontakt, ak je iný.
Telefón zadávajte ideálne v tvare: +421.123456789
Technický a autorizačný kontakt sú zhodné
Autorizačná osoba pre objednávky EV a OV certifikátov bude kontaktovaná certifikačnou autoritou pri telefonickom overovaní.
U DV certifikátov dostačuje vyplniť iba Tech. kontakt.
Pro firemné a EV certifikáty vyplňte verejný telefón spoločnosti.
Telefón zadávajte ideálne v tvare: +421.123456789
Fakturačné údaje

Upozornenie: Na základe fakturačných údajov bude vytvorený nový administratívny účet s vloženým e-mailom, ktorý bude súčasne slúžiť ako LOGIN.
 Neplatiteľ DPH, ktorý nakupuje služby z EÚ, je povinný mať registráciu pre daň z pridanej hodnoty a z prijatej služby odviesť daň v sadzbe dane 20 %.

Súhlas s podmienkami
Ak vyplníte pole Poznámka, po dokončení sa budeme vašej objednávkou zaoberať individuálne a nevybaví sa automaticky.