SSLmentor

SSL certifikáty pre zabezpečenie HTTPS komunikácie a www stránok! Desiatky ssl certifikátov od 6 certifikačných autorít.

SSL certifikát

SSL CERTIFIKÁT
PRE WWW STRÁNKY

zaistí bezpečnú https komunikáciu
zamedzí označenie "Nezabezpečeno"
posilní seo faktor stránok

SSL certifikáty

SSL certifikáty patria medzi nevyhnutné súčasti zabezpečenia internetu. SSL certifikáty, správnejšie nazývané TLS certifikáty zaisťujú ochranu prenášaných dát pomocou šifrovania a umožňujú identifikáciu prevádzkovateľa www stránok. Zásadný zlom pre nasadzovanie SSL certifikátov nastal v roku 2016, kedy Google oznámil, že stránky s adresou HTTPS budú mať vo vyhľadávania oproti HTTP prioritu. Pod heslom HTTPS everywhere prebiehajú kampane na rozšírenie zabezpečenej komunikácie, podporené webovými prehliadačmi, ktoré označujú nezabezpečené webstránky negatívnym označením "NOT SECURE" . Je očakávané, že drvivá väčšina stránok bude dostupná len na HTTPS protokolu. Nové technológie a výkony serverov umožňujú nasadenie HTTPS bez problémov a prevádzkovatelia www stránok by už teda nemali na nič čakať a odkladať nasadenie SSL certifikátu na ich stránky.

V ponuke certifikátov projekte SSLmentor nájdete všetky SSL/TLS certifikáty pre pokrytie potrieb zabezpečenie www stránok, väčších projektov, intranetových systémov, poštových serverov alebo aplikácií. Od najlacnejšich SSL certifikátov až po firemné certifikáty pre zabezpečenie najvyššej dôvery a bezpečnosti na internete.
Softvérové firmy a vývojárov naopak môžu zaujímať Code Signing certifikáty pre podpísanie aplikácií.

Najpredávanejšie a najobľúbenejší SSL certifikáty

Autorita SSL certifikát Cena OD Validácia Poistenie Vystavenie SAN  
CA RapidSSL Najpopulárnejší 9,78 € DV $10.000 minúty nie Detail objednať
CA RapidSSL WildCard 85,98 € DV $10.000 minúty nie Detail objednať
CA PositiveSSL Cena! 7,49 € DV $10.000 minúty nie Detail Objednať
CA PositiveSSL WildCard Najpopulárnejší 74,95 € DV $10.000 minúty nie Detail Objednať
CA PositiveSSL Multi-Domain 19,00 € DV $10.000 minúty 3x/250 Detail Objednať
CA GeoTrust QuickSSL Premium 47,45 € DV $500.000 minúty nie Detail objednať
CA GeoTrust QuickSSL Premium SAN 87,45 € DV $500.000 minúty 5x Detail objednať
CA GeoTrust True BusinessID 59,95 € OV $1.250.000 1-3 dni nie Detail objednať
CA GeoTrust True BusinessID SAN 164,95 € OV $1.250.000 1-5 dní 5x/250 Detail objednať
CA GeoTrust True BusinessID Wildcard 274,50 € OV $1.250.000 1-3 dni nie Detail objednať

Cena zahŕňa: získanie SSL certifikátu, základnú technickú podporu k objednávke
Cena nezahŕňa: platné DPH, generovanie alebo inštalácii certifikátu (radi poradíme)

Bezpečná komunikácia

SSL certifikáty zaisťujú nadviazanie šifrovanej komunikácie medzi užívateľských prehliadačom a serverom aby sa minimalizovala možnosť odpočúvania.

Overená komunikácia

SSL certifikáty umožňujú potvrdiť pravosť servera a jeho prevádzkovateľa, s ktorým používateľ komunikuje a taktiež možno identifikovať klienta voči serveru.

SSL je nutnosť

Chrome, FF a ďalšie prehliadače budú vyžadovať zabezpečenú https:// komunikáciu čím ďalej viac a stránky bez SSL certifikátu sú penalizované aj na SEO.

SSLmentor doporučuje

Zebezpečenie a dôveryhodnosť

SSL certifikáty majú okrem zabezpečenia komunikácie aj druhú, nemenej dôležitú vlastnosť. Tou je potvrdenie pravosti serveri sa ktorým sa komunikuje. Najdôveryhodnejší EV certifikáty zobrazujú viditeľne názov firmy v adresnom riadku (niektoré internetové prehliadače).

Čo je to SSL?

Pod pojmom SSL je skryté zaistenie zabezpečené (šifrované) komunikácie na internete využívajúce protokol Secure Socket Layer (SSL), ktorý bol vytvorený spoločnosťou Netscape pre zaistenie bezpečnej komunikácie a prenosu dát medzi webovými servermi a prehliadači.
Protokol používa dôveryhodnú tretiu stranu, certifikačnou autoritou (CA), ktorá identifikuje jednu alebo obe strany komunikácie. Z technického pohľadu sa jedná o vrstvu vloženú medzi vrstvu transportné (napr. TCP / IP) a aplikačnej (napr. HTTP), ktorá poskytuje zabezpečenie komunikácie šifrovaním a autentizáciu komunikujúcich strán. Nasledovníkom SSL je štandardizovaný protokol Transport Layer Security (TLS).
SSL komunikácia funguje na princípe asymetrické šifry, kde každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích kľúčov - verejný a súkromný. Verejný kľúč je možné zverejniť a ak týmto kľúčom ktokoľvek zašifruje nejakú správu, je zabezpečené, že ju bude môcť rozšifrovať len a len majiteľ použitého verejného kľúča svojím súkromným kľúčom.

Čo je to TLS?

TLS certifikát je označenie pre nástupcu SSL certifikátu. Pôvodný SSL protokol sa už v nových systémoch neouživá a bol kompletne nahradený štandardizovaným TLS protokolom (Transport Layer Security). TLS protokol je kryptografický protokol zaisťujúci zabezpečenú komunikáciu na internete. Vychádza z SSL protokolu (rozdiel medzi SSL 3.0 a TLS 1.0 bol minimálny) a prináša nové vylepšenia, úpravy šifier a opravy pôvodného SSL. Aktuálne je TLS protokol vo verzii 1.2 a od roku 2018 je k dispozícii najnovšia verzia TLS 1.3. Staršie verzie protokolov SSL, TLS 1.0 a TLS 1.1 by sa už nemali používať a boli vyhlásené za zastarané.

Čo je to SSL certifikát/TLS certifikát?

SSL/TLS certifikáty sú malé dátové súbory, ktoré digitálne viažu kryptografický kľúč k detailom organizácie/doméne. pri inštaláciu na webovom serveri sa aktivuje zabezpečenia a protokol HTTPS umožňuje bezpečné pripojenie z webového servera do prehliadača.

HTTPS certifikát

Názov https certifikát je nesprávne označenie pre TLS/SSL certifikát. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatike protokol umožňujúci bezpečnú komunikáciu v počítačovej sieti. HTTPS je kombinácia klasického protokolu HTTP spolu s protokolom TLS pre bezpečnú komunikáciu.

Prečo používať SSL certifikát

SSL/TLS certifikáty sa dnes používajú k akémukoľvek zabezpečenia na internete. Či sa už jedná o prihlasovacie stránky a administráciu, nakupovanie, transakcie kreditnými kartami, prenos dát. V poslednej dobe sa použitia stáva normou pri zabezpečovaní prechádzaní sociálnych sietí.
Každá firma či majiteľ www stránok by mal zvážiť použitie SSL certifikátu na svojich stránkach a jeho využitie výrazne doporučujeme. V blízkej dobe budú naopak v minorite webové stránky bez SSL/TLS certifikátu a budú posudzované ako nedôveryhodné.

História SSL/TLS

História SSL siaha až do roku 1994, kedy spoločnosť Netscape vyvinula protokol Secure Socket Layer, ktorý sa používa k zabezpečenie prenosu dátového toku pomocou šifrovania. Vďaka svojej výkonnosti, jednoduchosti použitia a jednoduchosti nasadenie sa použitia SSL veľmi rýchlo rozšírilo a bolo používané najmä pre zabezpečenie transakcií v bankovníctva, on-line aukciách a v on-line platobných systémoch.
Vzhľadom na to, že sa protokol SSL stal tak populárny, združenia Internet Engineering Task Force (IETF) prevzalo zodpovednosť za protokol a premenoval ho na Transport Layer Security (TLS), ktorý už nemal nič spoločné so spoločnosťou Netscape. Prvá verzia protokolu, ktorý mierne vylepšoval pôvodnej SSL vyšla v januári 1999 ako RFC 2246. Najaktuálnejšia verzia štandardu je TLS 1.3, ktorá bola po dlhom schvaľovaní konečne vydaná v roku 2018. Predchádzajúce verzie TLS 1.2 bola už z roka 2008 (RFC 5246).
Prehľadná osa histórie SSL/TLS na feistyduck.com

SSL nástroje

Informácie o SSL nástrojoch, ako SSL checker, ako generovať verejný kľúč (CSR), ako nainštalovať SSL certifikát publikujeme na stránke SSL nástroje, SSL checker alebo v Nápovede.